مهندس عبدالرسول شجاعی| مشورت يکی از ارکان مهم سلامت تصميم گيری هاست. بنا به فرمايش پيامبر اعظم (ص) « هيچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترين امور هدايت يافتند .شوراها تجلي گاه مردم سالاري ديني و نمونه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است . لذا دولت به عنوان مجري قانون ومنتخب مردم مكلف است […]

مهندس عبدالرسول شجاعی|

مشورت يکی از ارکان مهم سلامت تصميم گيری هاست. بنا به فرمايش پيامبر اعظم (ص) « هيچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترين امور هدايت يافتند .شوراها تجلي گاه مردم سالاري ديني و نمونه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است . لذا دولت به عنوان مجري قانون ومنتخب مردم مكلف است زمينه مشاركت مردم را فراهم ساخته و از تمامي ابزار و امكانات در اين امر بهره گيرد.

وظایف و اختیارات کلی شوراها را در چهار قسمت ، وظایف مشورتی ، وظایف و اختیارات نظارتی ، وظایف و اختیارات مربوط به برنامه­ریزی ووظایف اجرایی تقسیم کرده اند . در قانون اساسي ، شوراها افزون بر شركت در فرايند تصميم گيري و سياست گزاري ، از اختيارات و وظايف اجرايي نيز برخوردارند. بدین معنی  که شوراها به عنوان مديران محلي مي توانند با آگاهي نسبت به كمبودها و مشكلات منطقه تحت مديريت و با استفاده از توانمندي اعضا و مشاركت مردم طرح هايي را براي توسعه محلي ارائه نموده و يا از طرح هايي كه در سایر شهرها  اجرا شده  و موفق بوده ،  استفاده نمايند.

از جمله مسائلي كه شوراها مي توانند در آن نقش داشته باشند ، سرعت بخشيدن به طرح ها و پروژه هاي عمراني ، بهداشتي،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و رفاهي شهر است ، که منتخبین شهر داریون نیز در تبلیغات خودشان وعده عملی نمودن پاره ای از آنها را داده اند . بدیهی است که تمام شهروندان داریون کمک به منتخبین مردم را  وظیفه خود می دانند و از هیچ کمکی دریغ نمی کنند. من  در اینجا فرصت را غنیمت شمرده و انتخاب شایسته خانم ها مریم جهاندیده ،طیبه مردانه وآقایان  داریوش شکری ، کامران خورشیدی ، علی اکبر فاتحی را در انتخابات شوراهای اسلامی شهر داریون  که تاییدی بر  وظيفه شناسی و توجه به اصل دانش محوری و درايت آن ها  برای نيل به جامعه ی شهروند مدار است را  تبريک و تهنيت عرض می نمايم .