جلیل زارع| پاسخ درست هر گزینه، با قرار دادن علامت ستاره (*) در کنار گزینه ی مربوطه مشخص شده است. ۱-تپه ی نسبتا بزرگی در سمت غرب داریون که خاک آن به تدریج برای خانه سازی مورد استفاده قرار گرفت و نهایتا به زمین کشاورزی تبدیل گردید، کدام است؟ ۱)تل خدری ۲*)تل جدی ۳)تل ریگی […]

جلیل زارع|
پاسخ درست هر گزینه، با قرار دادن علامت ستاره (*) در کنار گزینه ی مربوطه مشخص شده است.

۱-تپه ی نسبتا بزرگی در سمت غرب داریون که خاک آن به تدریج برای خانه سازی مورد استفاده قرار گرفت و نهایتا به زمین کشاورزی تبدیل گردید، کدام است؟

۱)تل خدری ۲*)تل جدی ۳)تل ریگی ۴)تل کارمسرا

۲-با توجه به اشاره ای که در فارسنامه ی ابن بلخی به نام ”داریان” وجود دارد، پیشینه ی داریون، حداقل به…………. سال پیش می رسد.

۱)۵۰۰ ۲*)۸۰۰ ۳)۲۰۰۰ ۴)۲۵۰۰

۳-در فارسنامه ی ابن بلخی در بخش”مسافت های پارس” که فاصله ی شهرهای استان فارس را تا شیراز مشخص می کند، داریان را منزل………….. در راه شیرجان می دانند.

۱)اول ۲*)دوم ۳)سوم ۴)چهارم

۴-داریون، در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی شهر شیراز، در یک دشت بزرگ، واقع شده است که از شمال به……………محدود می شود.

۱*)کوه گدوان ۲)کوه سقلات ۳)دهکده ی دودج ۴)روستای کوشک مولا

۵-کدام یک، بخشی از دومین کوه جنوب داریون است؟

۱)سنگ شیری ۲)له فراخ *۳)گوش گرگی ۴)تنب نقاره

۶-کدام یک از افراد زیر، اهل داریون بوده است و در حمله ی عشایر راهزن در سال های موسوم به سال های نهضتی کشته شده است؟

۱)کل محمد قلی خان ۲)نقیب ۳)حاج کاظم ۴*)خدر

۷-از سنگ قبر صندوق گونه ی به دست آمده از منطقه ی داریون که هنوز هم موجود است، تاریخی به دست می آید که مربوط به…………..سال پیش است.

۱)۲۵۰۰ ۲)۲۰۰۰ *۳)۷۵۰ ۴)۵۰۰

۸-قلعه ی معروف داریون که مساحتی حدود ۲۰۰۰ متر مربع را در بر می گرفت و سه محله ی اصلی به نام های کوچه ی نو، کوچه ی میانی و کوچه ی کناری داشت، کدام است؟

۱)قلعه ی داریون ۲)قلعه ی داریان ۳)قلعه ی کل محمد قلی خان ۴*)قلعه ی نقیبی

۹-کدام یک از افراد زیر، جد گروهی از فامیل های حقیقت جو و خورشیدی است؟

۱)محمد کریم *۲)ملا حسین ۳)احمد ۴)کریم

۱۰-کداک یک، از جمله واژگان مشترک مردم داریون با مردم بوشهر نیست؟

۱)بیله:دسته و گروه ۲)رمبید:فرو ریخت ۳)جیجه:جوجه ۴*)اوریت:کندن پر از مرغ

۱۱-کدام یک،کاربرد شکل کهن واژگان در زبان پهلوی است؟

۱*)اشتر:شتر ۲)سخت:سوخت ۳)اولنده:اولا ۴)عاریس:عروس

۱۲-با توجه به زبان و فرهنگ مردم داریون، آن ها به طور کلی از نژاد…………………هستند.

۱)ترک ۲)عرب ۳)لر ۴*)آریایی

۱۳-کدام یک، نوعی لباس مردانه ی قدیمی داریون است که قبای زیر بوده و حکم زیر پیراهنی را داشته و تقریبا به همان اندازه ی قبای رو بوده است؟

۱)کلاجه ۲*)آرخلق ۳)آبدست ۴)عبا

۱۴-کدام نان سنتی داریون، مقدار خمیر(چانه) آن،از سایر نان های تیری، بیش تر است؟

۱)سه تایی ۲)تلی ۳*)گتک ۴)گرده

۱۵-به خمیر کدام نان سنتی داریون،سیرموک خرد شده اضافه می شده است؟

۱*)شلشلک ۲)روروک ۳)کبابک ۴)پسک

۱۶-کدام غذای سنتی داریون، با کدو و بادمجان و گوجه فرنگی درست می شده است؟

۱)اوماچک ۲)اوگیشنیزک ۳)او ترید ۴*)یتیمک

۱۷-از کدام یک، برای ساخت مکان های کم ارزش مانند آغل گوسفندان و انباری و بعضا دیوار حیاط، استفاده می شده است؟

۱)خشت ۲*)نونک ۳)سنگ ۴)آجر

۱۸-برای پوشاندن سقف، از تیرهای راست و محکمی استفاده می شده است که به آن ………….. می گفتند.

۱)بلیو ۲)برجه ۳*)هرس ۴)برجک

۱۹-کدام یک، سیلو مانند کوچکی است که برای نگه داری گندم از آن استفاده می شده است؟

۱*)کته ۲)کتل دون ۳)پستو ۴)چمبله

۲۰-کدام یک، رابط بین مالک و رعیت بود؟

۱)ارباب ۲*)کدخدا ۳)برزگر ۴)چارچی

۲۱-کدام یک، از جمله وظایف ”دلاک” نبوده است؟

۱)کشیدن دندان ۲)حجامت ۳)ختنه ی کودکان ۴*)شکسته بندی

۲۲-آب آشامیدنی لوله کشی از چه سالی در اختیار مردم داریون، قرار گرفت؟

۱)۱۳۴۵ ۲)۱۳۵۰ ۳*)۱۳۵۵ ۴)۱۳۶۰

۲۳-کدام یک، ظرفی مخروطی شکل ساخته شده از پوست بز بوده است که گنجایش تقریبی ۱۵ لیتر آب را داشته و از آن برای خنک نگه داشتن آب استفاده می شده است؟

۱)دول ۲)دولاب *۳)دولوچه ۴)مشک

۲۴-کدام نوع از چراغ های روشنایی، از قدمت بیش تری برخوردار است؟

۱)چراغ آزک *۲)چراغ موشی(پیه سوز) ۳)چراغ لاله ۴)چراغ دریایی(فانوس)

۲۵-حدودا در چه سالی،شبکه ی برق، کار خود را در داریون، آغاز کرد و خانه ها با اولین لامپ های برق روشن شد؟

۱)۱۳۴۸ ۲*)۱۳۵۲ ۳)۱۳۵۶ ۴)۱۳۶۰

۲۶-اولین خدمات بانکی، توسط کدام یک، در داریون صورت پذیرفت؟

۱)بانک ملی ۲)بانک صادرات ۳)بانک کشاورزی ۴*)صندوق خیریه

۲۷-نخستین شناسنامه ها در داریون، در چه سالی صادر شد؟

۱)۱۳۰۰ ۲*)۱۳۰۵ ۳)۱۳۱۰ ۴)۱۳۱۵

۲۸-نخستین حمام، پس از بازسازی مجدد داریون، توسط چه کسی در داریون ،ساخته شد؟

۱*)کل محمد قلی خان ۲)نقیب ۳)حاج کاظم ۴)خدر

۲۹-نخستین مسجدی که پس از بازسازی مجدد داریون ساخته شد، به چه نامی موسوم بود؟

۱)مسجد کل محمد قلی خان ۲)مسجد نقیبی ۳*)مسجد سید عباس ۴) مسجد حاجی جان قلی

۳۰-نخستین باشگاه ژاندارمری، در کدام محل از منطقه، احداث شده و کار اصلی آن در منطقه چه بود؟

۱)داریون-حل و فصل اختلافات داخلی و دعواها ۲)داریون- سرباز گیری

۳)دودج- حل و فصل اختلافات داخلی و دعواها ۴*)دودج-سرباز گیری

۳۱-مرکز بهداری داریون،توسط زنده یاد تیمور حقیقت جو، در چه سالی تاسیس شد؟

۱)۱۳۴۰ ۲*)۱۳۴۶ ۳)۱۳۵۰ ۴)۱۳۵۶

۳۲-مدرسه ی حقیقت جو، به همت والای زنده یاد تیمور حقیقت جو، در چه سالی ساخته شد؟

۱*)۱۳۲۹ ۲)۱۳۳۹ ۳)۱۳۴۳ ۴)۱۳۵۳

۳۳-کدام یک،ابزار فلزی نوک تیزی است با انتهای پتک مانند که برای کندن چاه، کاربرد داشت؟

۱)مابیل ۲)تیشه تیز ۳*)کنر ۴)خیش

۳۴-کدام یک، از وسایل کشاورزی است که شبیه چنگال بسیار بزرگی بود و آن را از چوب یا آهن می ساختند؟

۱)کرو ۲)پرسه ۳)رهن ۴*)اوسین

۳۵-برای بالا کشیدن آب از چاه،ابتدا دو دیواره ی گلی به ارتفاع ۳ و عرض ۱ متر می ساختند که به آن………….. می گفتند.

۱*)اژدر ۲)شی چرخ ۳)پا چرخ 4)گورو

۳۶-به کودک یا نوجوانی که بزغاله و کهره های کوچک را می چراند، چه می گفتند؟

۱)بره چران ۲)کهره چران ۳*)کرپه چران ۴)چکنه چران

۳۷-سابقه ی باغ های انگور داریون، تقریبا به سال …………… ه.ش بر می گردد.

۱)۱۲۰۰ ۲)۱۲۵۰ ۳*)۱۳۰۰ ۴)۱۳۵۰

۳۸-کدام یک، از جمله شغل های زنانه نبود؟

۱)قالی بافی ۲)خوشه چینی ۳)تبدیل شیر به فرآورده های لبنی ۴*)مقنی گری

۳۹-از آب حاصل از فشرده شدن دلمه ی پنیر…………… به دست می آمد.

۱)ماستینه ۲*)لور ۳)جاجا ۴)قره ی شیرین

۴۰-در کدام یک از تقسیمات فصل زمستان، مردم داریون به مدت ۱۰ روز برای پاک نمودن معده از انگل ها و بیماری آن به سراغ چشمه ای که خاصیت شست و شوی معده داشت، رفته و از آب آن می نوشیدند؟

۱)چله ی بزرگ ۲)چله ی کوچیک ۳)چله پیرزن *۴)اوچاشت

۴۱-کدام یک، واحد کوچک تری برای ”وزن” به شمار می رفت؟

۱)نمه ۲*)سه نمه زار ۳) وقه ۴)چارک

۴۲-کدام یک،واحد پول کم ارزش تری بود؟
1*)شاهی ۲)عباسی ۳)صنار ۴)قران

۴۳-کدام یک، از جمله آداب دوره ی نامزدی بود که نزدیکان داماد، مقداری لوازم مثل شیرینی و پارچه را داخل چند سینی گذاشته و با کل زدن به خانه ی عروس می بردند؟

۱)ناف برون ۲)راه پاکی ۳)شیرینی خورون ۴*)رخت پاره کنون

۴۴-کدام یک، نوعی گلیم نازک است که با نخ قالی می بافتند؟

۱*)جاجیم ۲)بند رشمه ۳)قادمه ۴)نندی

۴۵-به پیدا کردن سیب زمینی های بر جای مانده پس از بیرون آوردن آن ها در زمین توسط کارگران، چه می گفتند؟

۱)تاله بری ۲)پهر ۳)کولور رفتن ۴*)آلو پسکی

۴۶-کدام جانور،در باور عامه مردم داریون،قابل احترام بود و نباید لانه ی او را خراب می کردند؟

۱)کبوتر ۲)کلاغ ۳*)پرستو ۴)گنجشک

۴۷-قالی در چهار نقش بافته می شد که به آن ها ”حور” می گفتند. کدام ”حور” سه تشت(نقش لوزی شکل وسط قالی) داشت؟

۱)حور عبدلی ۲*)حور کشکولی ۳)حور نفر ۴)حور درازی

۴۸-کدام نوع رقص، بدون ساز و موسیقی اجرا می شد؟

۱)کجل گرفتن ۲)سرچوبی ۳*)هدله ۴)ترکه بازی

۴۹-کدام یک، از بازی های کودکانه ای بود که بین هشت تا ده دختر، بازی می شد و به گونه ای مراسم خواستگاری را نشان می داد؟

۱*)کلیلو کلمللو ۲۹چشمنکو ۳)عمو زنجیر باف ۴)ارگه ارگه

۵۰-کدام یک، نوعی بازی گروهی بود که معمولا با نفرات بیش از چهار نفر با یک تکه استخوان و یک تکه چوب، اجرا می شد؟

۱)زدرو ۲)لکور ۳)پوی گومی ۴*)سکل ماهتو

۵۱-به صدای افتادن چیزی بر زمین با صدای بلند، چه می گفتند؟

۱)هرلق ۲)هاکوتی ۳*)هردامب ۴)پوروک

۵۲-کدام یک، تمثیلی بوده است از انسان فاقد دور اندیشی که خود و دیگران را گرفتار می کند؟

۱)خواهر، عاشق بی عار ۲)دختر به سنش به بته ی محک ۳)دختر لاله ی کودیه ۴*)دختر گل تنگزی

۵۳-کدام یک، به معنای خلوت است؟

۱*)آچق ۲)اشتو ۳)اشکو ۴)بقاده

۵۴-بو خشک، به چه معنی بوده است؟

۱)بام

۲*)عود

۳)بویی که ظروف پس از شسته شدن دارند و با آفتاب از بین می رود

۴)نوعی چارچه ی نازک نخی که پس از شستن، زود خشک می شود

۵۵-پازن، به چه معنی بوده است؟

۱)بز ۲*)بز کوهی نر ۳)میش ۴)قوچ

۵۶-پت، به چه معنی است؟

۱)بوته ی صیفی جات ۲)پای برهنه ۳*)نخ های چیده و دور ریز قالی ۴)بد کار کردن چراغ

۵۷-کدام یک، سفره مانندی است که برای چیدن خیار سبز، به کمر می بندند؟

۱)پرزلک ۲)پرسم ۳*)پرسه ۴)پرشقه

۵۸-کدام یک، طناب باریک پنبه ای است که معمولا در لبه های قالی، به کار می رود؟

۱)پسک ۲)پس گرد ۳)پشک ۴*)پسکو

۵۹-کدام یک، به معنای ”ذره و خیلی کم” است؟

۱)پیرک ۲*)پیتیر ۳)پیریزه ۴)پیزیر

۶۰-در کتاب ”فرهنگ مردم داریون”، اثر جلال بذرافکن،قصه ی گلمی،به دو روایت، توسط ………… و ………….. آورده شده است.

۱*)سمن گل مرادی-کرامت شکری ۲)حاج حسن اسدی-غضنفر اسدی

۳)منظر بذرافکن-الله داد خشنود زاده ۴)خیری بداغی-یزدان پناه بذرافکن