یوسف بذرافکن|  زنان و مادران بزرگوارو نمونه ای بوده اند که همگان از آنها به نیکی یاد می کنند و تقوا و ایمانشان را ستایش می کنند،این زنان با ایمان گاهی گوی سبقت را از مردان ربوده اند و با قدرت وقوت سرپرستی خانواده خود را برعهده گرفته اند ،مرحومه کوکب کاظمی یکی از آنها […]

یوسف بذرافکن|

 زنان و مادران بزرگوارو نمونه ای بوده اند که همگان از آنها به نیکی یاد می کنند و تقوا و ایمانشان را ستایش می کنند،این زنان با ایمان گاهی گوی سبقت را از مردان ربوده اند و با قدرت وقوت سرپرستی خانواده خود را برعهده گرفته اند ،مرحومه کوکب کاظمی یکی از آنها بود او زنی پارسا و پرهیز گار بود زرنگ ، پر تلاش و سخت کوش ،فرزندانش را با همه سختی ها به خوبی پرورش داد ، اهل نماز و عبادت خدا بود ، حتی وقتی توان ایستادن نداشت نشسته به عبادت می پرداخت ، خوش اخلاق ، دلسوز و مهربان بود . به ائمه معصومین علیهم السلام بویژه حضرت امام رضا علیه السلام علاقه و اعتقاد فراوان داشت، با وجود آنکه وضع مالی خوبی نداشت در طول سال پس اندازاندکی را ذخیره می کرد که تابستان هر طور که شده به پابوس آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام برود.

هر سال یکی یا دو تا از نوه ها را همراه خودش به زیارت می برد ، با همگان با خوبی و خوش رویی برخورد می کرد ، اهل گناه و حرام نبود ، کسی غیبت را از او نشنید ، صبور و شکیبا بود ، تمیز ، پاکیزه ، خوش سخن و نرم خو بود ،فرزندان یتیمش را با قالی بافی ، نخ ریسی و زحمت فراوان بزرگ کرد . آن مرحومه مادر بزرگ آقایان شکری (دکتر محمد علی شکری ، عبدالرضا شکری وبرادران و همچنین مرحوم حاج الله داد جهانی بود ). روحش شاد، یادش گرامی .