اسماعیل یاری فر| باسلام وبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوستان و همشهریان خوبم در این ماه مبارک ، ماه بندگی و نزدیکی به خداوند متعال ، از خبرهای عالی و گزارشات متنوع و جذاب شما در سایت داریون نما تشکر می کنم یقین ذارم با یک هدف گزاری خوب شما می توانید به […]

اسماعیل یاری فر|
باسلام وبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوستان و همشهریان خوبم در این ماه مبارک ، ماه بندگی و نزدیکی به خداوند متعال ، از خبرهای عالی و گزارشات متنوع و جذاب شما در سایت داریون نما تشکر می کنم یقین ذارم با یک هدف گزاری خوب شما می توانید به اعتلای نام داریون و استعدادهای بیشمار موجود در داریون کمک شایانی بنمایید.

فرهنگ مردم داریون فرهنگ غنی و از طرفی بکر و قابل ترویجی است و همین امر کمک زیادی به اهداف شما خواهد کرد ، از طریق این پنجره که افق آن روشن است مردم را در همه امور به مشارکت بگیرید ، از فرصت های بوجود آمده که توسط شما جوانان مهیاشده است نهایت استفاده را ببرید مطمئن باشید با این توکلی که در شما نمایان شده و اعتماد بنفسی که داشته و بیشتر شده است کارهای مهم تری رادر آینده از شما خواهیم دید وشنید . من به عنوان یک داریونی به شما جوانان شایسته و برومند افتخار میکنم واز هر تلاشی در جهت نیل به آرزوهای بلند شما دریغ نخواهم کرد .