خبر اول:ماجرای دزدی های زنجیره ای در داریون؛دزدی راس ساعت 5 صبح! شنیده می شود: که از چندی پیش یک الی چند جناب دزد در شهر داریون اقدام به دزدی و بالا رفتن از دیوار خانه های مردم را می کرده اند. نکته جالب اینکه دزدان گرامی در ساعتی خاص-5صبح-اقدام به دزدی می کرده اند. […]

خبر اول:ماجرای دزدی های زنجیره ای در داریون؛دزدی راس ساعت 5 صبح!

شنیده می شود: که از چندی پیش یک الی چند جناب دزد در شهر داریون اقدام به دزدی و بالا رفتن از دیوار خانه های مردم را می کرده اند.

نکته جالب اینکه دزدان گرامی در ساعتی خاص-5صبح-اقدام به دزدی می کرده اند. شنیده ایم سردسته این دزدان که یک روز راس ساعت 5 صبح جهت امر خطیر دزدی به یکی از خانه های مردم مراجعه کرده بود آخر به وسیله خود مردم دستگیر و تحویل مقامات انتظامی شده است.

گویا جناب سردسته دزدان از پیشکسوتان امر مواد مخدر شیشه می باشد!

خبر دوم:ساعت ورودی داریون همچنان مریض است!

گفته می شود: ساعت میدان ورودی شهر داریون که در اصل چهار نما به سمت شمال و جنوب و مشرق و مغرب دارد دچار بیماری شده و ماه هاست کسی برای درمانش اقدام نمی کند.

گویا ساعت شمال این میدان 6 ماه است خوابیده،ساعت جنوبی دو ساعت از ساعت سمت شرقی جلو زده و ساعت غربی هم جور بقیه را می کشد.

معلوم نیست جناب شهردار داریون و عوامل از این جریان مطلع هستند یا نه که حتما هستند چون این برای چندمین بار است که سایت داریون نما درباره این ساعت بیچاره مطلب می نویسد.