محمد امین زارع از اعضای تحریریه داریون نما اولین فردی بود که به فراخوان طراحی پوستر برای دومین سالگرد مراسم راه اندازی داریون نما پاسخ مثبت داد و پوستر طراحی شده خود را برای داریون نما ارسال کرد. زارع در مطلبی کوتاه برایمان نوشته است که:”این پوستر با خمیرمایه طنز طراحی شده و من طی […]

محمد امین زارع از اعضای تحریریه داریون نما اولین فردی بود که به فراخوان طراحی پوستر برای دومین سالگرد مراسم راه اندازی داریون نما پاسخ مثبت داد و پوستر طراحی شده خود را برای داریون نما ارسال کرد.

زارع در مطلبی کوتاه برایمان نوشته است که:”این پوستر با خمیرمایه طنز طراحی شده و من طی روزهای آینده نیز چند پوستر دیگر طراحی و برای داریون نما ارسال خواهم کرد”.

در ادامه پوستر جناب زارع را مشاهده می کنید.

طراح:محمد امین زارع

طراح:محمد امین زارع