عکس و خبر:علی زارع فرهنگی داریونی| یکی از اقدامات جالب شهرداری داریون ساخت بازارچه عرضه ی میوه و تره بار بود .ولی این بازارچه پس از مدتهابلا تکلیفی اکنون به پارکینگ عمومی خودروها تبدیل شده است.نظرشما چیست؟

عکس و خبر:علی زارع فرهنگی داریونی|
یکی از اقدامات جالب شهرداری داریون ساخت بازارچه عرضه ی میوه و تره بار بود .ولی این بازارچه پس از مدتهابلا تکلیفی اکنون به پارکینگ عمومی خودروها تبدیل شده است.نظرشما چیست؟