تاریخ برگزاری  مراسم  دومین سالگرد راه اندازی و تاسیس پایگاه خبری تحلیلی داریون نما مشخص شد. بر اساس این گزارس پنج شنبه 28 شهریور مراسم دومین سالگرد راه اندازی داریون نما در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت داریون برگزار خواهد شد. هماهنگی این مراسم با حجت الاسلام عزیزی امام جمعه محترم منطقه […]

تاریخ برگزاری  مراسم  دومین سالگرد راه اندازی و تاسیس پایگاه خبری تحلیلی داریون نما مشخص شد.

بر اساس این گزارس پنج شنبه 28 شهریور مراسم دومین سالگرد راه اندازی داریون نما در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت داریون برگزار خواهد شد.

هماهنگی این مراسم با حجت الاسلام عزیزی امام جمعه محترم منطقه داریون به عنوان متولی مجتمع فرهنگی انجام شده است.

همچنین دبیر برگزاری این همایش نیز مشخص شده و برنامه های مختلفی در دست آماده شدن است که طی روزهای آینده به صورت اخبار کوتاه در داریون نما منتشر خواهد شد.