یوسف بذرافکن| شهریور ماه در راه است ، ششمین ماه سال یاد آور خاطره ی خوبی برای ما داریونی ها است .شهریور ماه خاطره یک تولد شیرین است . آخرین روزهای تابستان خاطره تولد «داریون نما» است .داریون نما که آمد داریون شناسنامه دار شد ، «داریون نما» داریون را از غربت بیرون آورد . […]

یوسف بذرافکن|

شهریور ماه در راه است ، ششمین ماه سال یاد آور خاطره ی خوبی برای ما داریونی ها است .شهریور ماه خاطره یک تولد شیرین است .

آخرین روزهای تابستان خاطره تولد «داریون نما» است .داریون نما که آمد داریون شناسنامه دار شد ، «داریون نما» داریون را از غربت بیرون آورد . الان کسی نیست که با فضای مجازی و اینترنت در ارتباط باشد و داریون را نشناسد ، وقتی داریون نما متولد شد منطقه داریون از انزوا بیرون آمد .

داریون نما نه تنها معرف شهر داریون که معرف منطقه داریون است . داریون نما آینه تمام نما ی داشته و کمبود های منطقه داریون است . با «آسما نه هایش »می توان به آسمان ها سفر کرد واز مردان و زنان آسمانی درس آسمانی زندگی کردن را آموخت .«بوی بهشت»را می توان از شهداو زندگی سراسر افتخارشان استشمام کرد ه و همنشین آنها شد ، با «یاد نیکانش» می توان راه و روش نیکو زندگی کردن و نکو نام شدن را آموخت و با دل نوشته ها و دفتر چه خاطراتش می توان خاطرا ت شیرین و تلخی که بر مردم این منطقه گذشته است را مرور کرد ،با رمان «قلعه داریون »می توان به داریون قدیم و زندگی و باور های نیکان و اجداد داریونی ها آشنا شد .
داریون نما سرشار از عشق ناب و زلال مردمی است که به زادگاه خود عشق می ورزند ،اخبارش را دنبال می کنند با کمبودهایش قصه می خورند و از معرفی افراد موفقش شاد و مسرور می شوند .داریون نما قاب زیبای است که در آن هنرمندان ،اساتید ،نخبه گان ،و حتی جوانان قدیمش در آن دیده می شوند .داریون نما مدیون احدی جز مردم با صفایش نیست و همواره با وجود مشکلات فروان در کنار و همراه مردم است . به امید موفقیت روز افزون ، « داریون نما » ،تنها سایت رسمی و مردمی منطقه داریون .