یوسف بذرافکن| خالد آباد منطقه زیبایی است که در جنوب شهر داریون واقع شده است . این منطقه یکی از مناطق تفریحی داریون است که در آن باغ های انگور ، زیتون و دیگر درختان وجود دارد و کشاورزی هم در برخی از قسمت های آن رونق دارد . در روزهای تعطیل مردم برای تفریح […]

یوسف بذرافکن|

خالد آباد منطقه زیبایی است که در جنوب شهر داریون واقع شده است . این منطقه یکی از مناطق تفریحی داریون است که در آن باغ های انگور ، زیتون و دیگر درختان وجود دارد و کشاورزی هم در برخی از قسمت های آن رونق دارد . در روزهای تعطیل مردم برای تفریح به خالد آباد می روند ، رشته قنات های قدیمی و آب جاری از این قنات ها باعث افزایش زیبایی آن شده است . اما در سمت غرب آن مرغداری وجود دارد که بوی نامطبوع آن از فاصله زیاد مشام را آزار می دهد ،عدم رعایت بهداشت باعث ایجاد این بوی نامطبوع شده است و این موضوع سالها است که ادامه دارد و متا سفانه کسی به آن توجه نمی کند. در داریون متولی خیلی از کارها مشخص نیست و ما نمی دانیم رسیدگی به این موضوع به چه کسی مربوط است ؟ در هر حال ادامه یافتن این مشکل موجب اذیت و آزاد مردم می شود و باید به این مساله رسیدگی شود .