خبرنگار:یوسف بذرافکن|  خبر اول:درختان دبیرستان سابق انصار داریون در حا ل خشک شدن است در خیابان دکتر حسابی روبروی منزل پدر شهید کورش قنبری دبیرستانی قدیمی واقع شده است که خیلی ها از این مدرسه و درختانش خاطراتی زیبادارند و بارها از دست گرما به زیر سایه دلنشین درختنانش پناه برده اند اما متاسفانه درختان […]

خبرنگار:یوسف بذرافکن|

 خبر اول:درختان دبیرستان سابق انصار داریون در حا ل خشک شدن است

در خیابان دکتر حسابی روبروی منزل پدر شهید کورش قنبری دبیرستانی قدیمی واقع شده است که خیلی ها از این مدرسه و درختانش خاطراتی زیبادارند و بارها از دست گرما به زیر سایه دلنشین درختنانش پناه برده اند اما متاسفانه درختان این مدرسه قدیمی بر اثر بی آبی در حال خشک شدن است .این در حالی است که چند سالی است که این مدرسه دانش آموزی درس نمی خواند و چند ماهی است که آب این مدرسه توسط آبفای داریون قطع شده است .به نظر شما گناه این درختان کهنسال چیست ؟ آیا این درختان جزء فضای سبز شهر محسوب نمی شوند ؟ البته ما به فکر مقصر نیستیم اما به دنبال نجات این درختان زیبا از خطر نابودی هستیم .آیا کسی است که این موجودات زنده را یاری کند ؟

خبر دوم:اردوی مشترک دانش آموزان نمونه کانون ، مسجد ومدرسه برگزارشد

در یک اقدام جالب و ابتکاری تعداد چهل و دو نفر از دانش آموزان نمونه داریون در اردویی مشترک شرکت نمودند. این دانش آموزان براساس فعالیت در کانون مسجد ، کانون وحدت و فعالیتهای فرهنگی مدرسه حقیقت جو انتخاب شده بودند .ملاک شرکت در این اردوی یک روزه ،حضور فعال در برنامه های فرهنگی ،هنری و مذهبی بود . شرکت کنندگان اردو ضمن بازدید از موزه تاریخ طبیعی و باغ ارم شیراز از برنامه شنا و پارک نیز استفاده کردند .دانش آموزان در پایان اردو برنامه های اردو را بسیار جذاب و متنوع ارزیابی کردند .