نه! هرگز علی(ع) نمرده است. او همیشه زنده است. اما به قول امام موسی صدر ” این شب علی (ع)، شبی است که از مرگِ علی، ما باید برای خود زندگی بسازیم.” حاج آقا مجتبی تهرانی می گفت این شب و روز 23 رمضان، موقع کامل زنده شدن است… ما ملت دوستدار علی، نه شیعه […]

نه! هرگز علی(ع) نمرده است. او همیشه زنده است. اما به قول امام موسی صدر ” این شب علی (ع)، شبی است که از مرگِ علی، ما باید برای خود زندگی بسازیم.” حاج آقا مجتبی تهرانی می گفت این شب و روز 23 رمضان، موقع کامل زنده شدن است…

ما ملت دوستدار علی، نه شیعه علی(ع)

می خواستم از علی بنویسم دیدم دستم می لرزد. از عدالتش، دیدم نمی شود حرف زد. چه آنکه باید عمل کرد. از جوانمردی اش، دیدم که باید بود. از درد هایش که هنوز در زندگی مان جاری اند. دیدم نمی توانم و نمی شود. دیگر در این شرائط اجتماعی ما چه باید گفت که هم به کار آید و هم آدمی را متهم نکنند به همه چیز. ” این قسمتی از متن یادداشت استاد پرویز خرسند( نویسنده و محقق تاریخ و ادبیات) است که می توانید با عنوان “ما ملت دوستدارعلی، نه شیعه علی” بخوانید.

آسمان بی نهایت اندیشه های امام علی(ع) در نهج البلاغه
علیِ بزرگ، علیِ امام، علیِ انسان کامل، علیِ قهرمان، علیِ الگوی جهان، این همه را یک جا می شود در نهج البلاغه شناخت.
آنجا که از برخورد مدیران با مردم می گوید: “اگر شب کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش نکن، شاید سحر توبه کرده و تو نمی دانی… ”
آنجا که درباره محبوبترین کارها در نزد حاکمان و خشم توده‌های مردم می گوید، اینجا را کلیک کنید. و زمانی که به یک مسئول خیانتکار نامه می نویسد. اینجا.
آنجا که کار ویژه‌های دولت و حکومت را مشخص می کند.
آنجا که برای عالمان دین، نامه می نویسد و 30 نکته مهم به علما را گوشزد می کند.
وقتی در مقابل افراط و تفریط می ایستد و پاسخ معاویه را می دهد، اینجا را کلیک کنید.

علی(ع) از زبان دیگران؛ از “شبلی شمیل” تا “بارون کاردایفو” 
علی، علی، علی. باور کنید همه عالم در برابرش بگویند کم است و همچنان او برای بشر ناشناخته می ماند.
ببینید چگونه اندیشمندان جهان، یعنی هرکه از دور هم با “علی” آشنا شده است، سرخم کرده و به احترام از او یاد کرده اند. از شبلی شمیل ( پیشتاز مکتب مادیگری) تا بارون کاردایفو ( دانشمند فرانسوی) و… گلچین اینها را در مطلبی با عنوان حضرت علی(ع) از منظر اندیشمندان بخوانید.
بعد وقتی کتاب «خصائص امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)» تالیف امام شافعی صاحب یکی از شش کتاب صحیح اهل سنت با ترجمه محمدحسن شجاعی فرد را می خوانی ، نگاه اهل سنت درباره امام علی زیباتر برایت جلوه خواهد کرد.


و سپس این جرج جرداق مسیحی است که دو جلد کتابش در جهان اسلام و جهان غرب، گویای صدای عدالت علی است. کتاب «امام علی (ع) صدای عدالت انسانی» نوشته جرج جرداق با ترجمه سید هادی خسروشاهی، شاهکاری خواندنی است. و این روایت همچنان ادامه دارد…

مروری بر اظهار نظرهای جند تن از اندیشمندان درباره امام انسانیت و عدالت
گلچین نظرات چند تن از پژوهشگران حوزه دین و معارف علوی را که در خبرآنلاین منتشر شده اند، مرور می کنیم.

غلامحسین یوسفی
از على آموز اخلاص عمل / نوشته ماندگار مرحوم دکتر غلامحسین یوسفى

 

سید جعفر شهیدى
چگونگی ضربت خوردن حضرت علی(ع) / به قلم مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی

 

علی شریعتی
علی شناسی یا علی پرستی؟/ از نگاه مرحوم دکترعلی شریعتی

 

شخصیت امام على(ع) را چگونه می توان شناخت؟/ نوشته ای از مرحوم علامه جعفری

 

.
بیایید در شب علی (ع)، شبی که از مرگِ علی زندگی ساخت/ از زبان امام موسی صدر

 


روش على(ع) درباره تغییر پستها، برداشتن افراد ناصالح و صراحت با مردم/ از نگاه استاد شهید مرتضی مطهری

به راستی کدام پرونده و ویژه نامه ای می تواند گویای حقیقت بزرگداشت او باشد؟ ما به قدر وسع خویش از این دریا می چشیم و در آسمان بی نهایت اندیشه های علی( که درود خدا بر اوباد) پرواز می کنیم. کلیک هایتان مورد قبول حق باشد. التماس دعا.