جلیل زارع| هزاران آفرین بر جانت ای ماه روان عاشقان قربانت ای ماه مبارک باد ماه عشق بازان که بنشینند در ایوانت ای ماه مبارک باد عید روزه داران نکویان جهان مهمانت ای ماه مبارک باد شهر الله اعظم همایون طالع رخشانت ای ماه همه مهمان سلطان وجودیم خوشا بر سفره ی احسانت ای ماه […]

جلیل زارع|

هزاران آفرین بر جانت ای ماه
روان عاشقان قربانت ای ماه

مبارک باد ماه عشق بازان
که بنشینند در ایوانت ای ماه

مبارک باد عید روزه داران
نکویان جهان مهمانت ای ماه

مبارک باد شهر الله اعظم
همایون طالع رخشانت ای ماه

همه مهمان سلطان وجودیم
خوشا بر سفره ی احسانت ای ماه

سلام بر مردم خوب زادگاهم. سلام بر کاربرانی که چندی، بر سر سفره ی ایزد منان نشستند و از چشمه ی معرفت الهی نوشیدند.

هلال ماه مبارک رمضان آرام آرام نازک و نازک تر می شود تا برسد به شوال و فطر در پیش است.

خواستم به این بهانه، از عید بگویم. از فطر بگویم. از عید فطر. ولی احساس کردم سخن گفتن یک نیاز است و گوش دادن یک هنر. پس بیش از این چیزی نمی گویم. شما بگویید، من می شنوم. از عید بگویید. از عید فطر. از فطرانه ای که در همین نزدیکی ها گوش به زنگ است تا صدایش کنید.

صدایش کنید، عزیزان دل برادر ! صدایش کنید….