شهرام کرمی یکی از مخترعان خوب منطقه داریون است که تاکنون اختراعات زیادی به ثبت رسانده. وی در تماس با داریون نما گفت:من نا امید نیستم و امیدوارانه در حال به ثمر رساندن اختراعاتم هستم. وی گفت مدتی از دست مسوولین دلگیر بودم و البته هنوز هم هستم اما این دلیل نمی شود که ناامید […]

شهرام کرمی یکی از مخترعان خوب منطقه داریون است که تاکنون اختراعات زیادی به ثبت رسانده.

وی در تماس با داریون نما گفت:من نا امید نیستم و امیدوارانه در حال به ثمر رساندن اختراعاتم هستم.

وی گفت مدتی از دست مسوولین دلگیر بودم و البته هنوز هم هستم اما این دلیل نمی شود که ناامید شوم.

کرمی با تشکر از سایت داریون نما بابت مطالب ارایه شده درباره وی افزود:به یاری خدا می خواهم به زودی و در صورت همراهی و مساعدت مسوولین یکی از اختراعات پزشکی ام را به تولید انبوه برسانم.

داریون نما ضمن ابراز خوشحالی از رویکرد جدید و امیدوارانه کرمی برای این مخترع جوان آرزوی موفقیت می کند.