جلیل زارع| گه گاه خبرنگاران داریون نما و یا برخی دیگر از کاربران عزیز، خبری از منطقه ی داریون را در داریون نما به نمایش در می آورند و سایر کاربران، آن را به نقد می کشانند. گاهی هم …ای ی ی … مسئولی لطف می کند و پاسخی می دهد و باز….ای ی ی […]

جلیل زارع|
گه گاه خبرنگاران داریون نما و یا برخی دیگر از کاربران عزیز، خبری از منطقه ی داریون را در داریون نما به نمایش در می آورند و سایر کاربران، آن را به نقد می کشانند. گاهی هم …ای ی ی … مسئولی لطف می کند و پاسخی می دهد و باز….ای ی ی …. اقدامی می کند. و این رسم و اقدام خوب و پسندیده ای است و …. ای ی ی ….اغلب نیز مورد استقبال کم نظیر کاربران قرار می گیرد. احساس می کنم نه تنها این قبیل افراد از اخبار مطلع شده و دست به کار نشر و اطلاع رسانی آن می شوند، بلکه هر کاربری گه گاه با اخبار و حتی اخبارکی رو به رو می شود که ارزش آن را دارد که با درج آن در این سایت وزین، مورد نقد و بررسی قرار گیرد و یا تلنگری باشد بر …. ای ی ی …. بعضی ها ! خودتان جنس خودتان را بهتر می شناسید و بهتر می دانید که اغلب شما کاربران بسیار بسیار عزیز، دیدگاه نویسان خیلی خوبی هستید ولی …. ای ی ی …. مطلب گذار نیستید یا اگر هم هستید “کو حوصله اش؟” ویا ….ای ی ی… به دلایل دیگری که بر ما گاه پوشیده هست و گاه هم نیست، شرایط و امکان درج مطلب را ندارید، ولی به راحتی سایت را از چهار طرف دیدگاه باران می کنید. سخن مثل همیشه طولانی شد و گاه آن شد گه بگوییم: و اما کلام آخر: فکر کردم بد نباشد، دیدگاه های این قسمت را اختصاص دهیم به اخبار و اخبارک های شما از منطقه ی همیشه سر افراز داریون…. پس… بسم الله…. این گوی و این هم میدان… بفرمایید…..