یوسف بذرافکن| پس از اثر ارزشمند «فرهنگ مردم داریون » نوشته همکار گرامی آقای جلال بذرافکن ، مطالعه این کتاب ارزشنمد ، به عنوان اولین کتاب در مورد مردم داریون باعث و انگیزه ای شد که به تحقیق و جمع آوری مطلب در مورد داریون بپردازیم . هر چند که در این فاصله چند ساله […]

یوسف بذرافکن|

پس از اثر ارزشمند «فرهنگ مردم داریون » نوشته همکار گرامی آقای جلال بذرافکن ، مطالعه این کتاب ارزشنمد ، به عنوان اولین کتاب در مورد مردم داریون باعث و انگیزه ای شد که به تحقیق و جمع آوری مطلب در مورد داریون بپردازیم .

هر چند که در این فاصله چند ساله پس از تالیف این کتاب منتظر شدیم که افراد پیشکسوت این کار را ادامه بدهند اما چنین نشد . در کتاب جدیدی که در در حال تحقیق آن هستم اگر خداوند متعال کمک کند در مورد داریون به مطالبی خواهیم پرداخت که مولف محترم فرهنگ مردم داریون کمتر به آن پرداخته است و البته تفاوت عمده با کتاب فرهنگ مردم داریون است که در این کتاب جدید ما، به« فولکلور» کاری نداریم و به معرفی داریون از زوایای دیگری خواهیم پرداخت .

ویژگی مهم دیگر این کتاب مصور آن خواهد بود که در این مورد از تمام مردم داریون استمداد می طلبیم و خواهشمندیم که عکس های قدیمی خود را در اختیار ما بگذارند تا با نام خودشان در این کتاب چاپ شود .

تا کنون آقایان جلیل زارع و علی زارع برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند که از این دوبزرگوار نهایت سپاس را دارم ،اگر مشکل مالی تالیف این کتاب حل شود انشاء الله این کتاب تا قبل از پایان سال جاری چاپ خواهد شد و در صورت همکاری و استقبال مردم فهیم داریون و همکاری اهل علم و فرهنگ ،جلد دوم کتاب به داریون جدید خواهیم پرداخت و در جلد سوم تمام منطقه داریون را کتاب به رشته تحریر در خواهیم آورد .این کار با انگیزه خدمت فرهنگی به زادگاهم داریون انجام خواهد شد تا ادای دین کرده باشم و تحقق آن مشروط به همکاری تمام اهالی محترم منطقه داریون خواهد بود. از هم اکنون منتظر یاری شما هستیم .