علی رضا کشاورز را از سال اول راهنمایی شناختم. همان سالهایی که او مدیر مدرسه راهنمایی هاتف اصفهانی داریون بود. فردی دلسوز،با حوصله و همیشه خندان. او پس از آن سالها برای ادامه تحصیل به قم رفت و پس از طی کردن تحصیلات تکمیلی دوباره به داریون آمد و مسوولیت نمایندگی آموزش و پرورش داریون […]

علی رضا کشاورز را از سال اول راهنمایی شناختم. همان سالهایی که او مدیر مدرسه راهنمایی هاتف اصفهانی داریون بود.

فردی دلسوز،با حوصله و همیشه خندان. او پس از آن سالها برای ادامه تحصیل به قم رفت و پس از طی کردن تحصیلات تکمیلی دوباره به داریون آمد و مسوولیت نمایندگی آموزش و پرورش داریون را بر عهده گرفت.

علیرضا کشاورز در مسجد امام محمد تقی(ع) داریون

کشاورز اما پس از چند سال عزم شیراز کرد و اکنون در شیراز زندگی می کند.

چندی پیش خواهر این عزیز فرهنگی به دیار باقی شتافت. این امر بهانه ای بود تا یادی کنیم از معلم قدیمی و خوش اخلاق خود و البته این مصیبت را به او و خانواده اش تسلیت گوییم.

از یوسف بذرافکن هم ممنونیم که این عکس از علیرضا کشاورز را که مربوط به حداقل 15 سال پیش است در اختیار ما قرار داد.