یوسف بذرافکن| نام پدرش مرتضی بود ،اهل دین و دیانت ، اهل دعا و اطا عت خدا بود،یک ساعت نماز ،روزه و عبادتش ترک نمی شد ، فقط تسلیم خدا بود و بس ، بر سردینش کوتاه نمی آمد تسلیم فرقه ضاله نمی شد ، با آنها مخالفت می کرد . از دوستی و مودت […]

یوسف بذرافکن|
نام پدرش مرتضی بود ،اهل دین و دیانت ، اهل دعا و اطا عت خدا بود،یک ساعت نماز ،روزه و عبادتش ترک نمی شد ، فقط تسلیم خدا بود و بس ، بر سردینش کوتاه نمی آمد تسلیم فرقه ضاله نمی شد ، با آنها مخالفت می کرد .

از دوستی و مودت امام زمان (عج) و اهل بیت علیهم السلام سخن می گفت ، در آن زمان که اهل ایمان بسیار نبودند او از اهل ایمان بود ،هر چند شغلش برزگری بود اما بزرگ منش و بزرگوار بود ،تن به حقارت نمی داد ،صریح الهجه و خوش گفتار بود ،سواد هم داشت ،او مومنین را دوست می داشت و مومنین هم اورا دوست داشند مردم شجاعت و ایمانش را می ستودند. هر چند ممکن است ما امروزی ها امثال ایشان را نشناسیم اما پدران و اجدا د ما از آنها به نیکی یاد می کنند و آنها را از زمره نیکان می شمارند .روحش شا د یادش گرامی ، راهش پایدار .