شنیده می شود که : مدتی است که سیستم الکترونیکی شهرداری داریون قطع است و این مشکل شهروندان و ارباب رجوع را دچار دردسر و تاخیر در پیگیری کارها نموده است . گفته می شود:  کار نو سازی حسینه آل محمد (ص) شهر داریون شتاب بیشتری گرفته است .این حسینه در خیابان شریعتی و جنب […]

شنیده می شود که : مدتی است که سیستم الکترونیکی شهرداری داریون قطع است و این مشکل شهروندان و ارباب رجوع را دچار دردسر و تاخیر در پیگیری کارها نموده است .


گفته می شود:  کار نو سازی حسینه آل محمد (ص) شهر داریون شتاب بیشتری گرفته است .این حسینه در خیابان شریعتی و جنب مسجد امام محمدتقی (ع) واقع شده است و توسط آقای حاج ریحان زارع از خیرین محلی وقف شده است ،هم اکنون در مرحله سقف ریزی است .در صورت به بهره مندی رسیدن این حسینه زمینه گسترش فعالیتهای مذهبی و فرهنگی در شهر داریون بیشتر می شود .