علی زارع| در چند روز گذشته در سایت داریون نما خبری منتشر شد که درختان مدرسه ی قدیمی  انصار داریون که محل فعلی شورای حل اختلاف داریون در آن قرار دارد در حال خشک شدن است . طبق گزارشهای رسیده شهرداری داریون روز گذشته در یک اقدام جالب و پسندیده اقدام به آبیاری این درختان […]

علی زارع|
در چند روز گذشته در سایت داریون نما خبری منتشر شد که درختان مدرسه ی قدیمی  انصار داریون که محل فعلی شورای حل اختلاف داریون در آن قرار دارد در حال خشک شدن است .
طبق گزارشهای رسیده شهرداری داریون روز گذشته در یک اقدام جالب و پسندیده اقدام به آبیاری این درختان کرد.  انشااله که تا وصل مجدد انشعاب آب این مکان،در هفته های آینده هم شاهد.ادامه روند آبیاری فضای سبز این مکان باشیم.
جا دارد در همین جا از این اقدام شهرداری داریون تشکر کنیم.