جلیل زارع| *”به قول جناب آقای قربان روح خدایی عزیز، دوره ی سوم شوراهای اسلامی شهر داریون نیز هفته ی پایانی کار خودش را سپری می کند. خوب یا بد، کم یا زیاد، این دوره نیز تمام می شود و شورای جدید از هفته ی آینده، شروع به کار می کند.” * “ایشان به درستی، […]

جلیل زارع|
*”به قول جناب آقای قربان روح خدایی عزیز، دوره ی سوم شوراهای اسلامی شهر داریون نیز هفته ی پایانی کار خودش را سپری می کند. خوب یا بد، کم یا زیاد، این دوره نیز تمام می شود و شورای جدید از هفته ی آینده، شروع به کار می کند.”

* “ایشان به درستی، یک پرسش عمومی و اساسی را مطرح کرده اند: انتظار شما از شورای اسلامی چهارم و اعضای جدید آن چیست؟”

*ما کاربران داریون نما نیز، به موازات این پرسش، پرسشی دیگر را نه تنها خطاب به رئیس و اعضای محترم شورای جدید شهر داریون، بلکه خطاب به همه ی شوراهای منطقه ی داریون،مطرح می کنیم و از این عزیزان می پرسیم که: ما به عهد خود وفا کردیم و رای خود را به صندوق انداختیم و شما را برای این امر خطیر، برگزیدیم. حالا دیگر نوبت شماست؛ شما بگویید برای رفع مشکلات و معضلاتی که ما کاربران داریون نما به کرات در همین فضای مجازی، فریاد زده ایم و برای احقاق حق مسلم مردم زحمتکش منطقه ی داریون، چه برنامه ی عملی و از داریون نما نیز چه توقع و چه نوع همکاری دارید؟

*آیا شما نیز از داریون نما، فاصله می گیرید و گه گاه به پاسخ برخی از پرسش های ما بسنده می کنید یا فکر بهتری دارید؟ و می خواهید بین خودتان و داریون نما که نماد مردم منطقه است، یک پل ارتباطی برقرار کنید؟

*منتظر پاسخ شما عزیزان هستیم. و توقع هم نداریم که هنوز از گرد راه نرسیده، پاسخ گوی همه ی پرسش ها و به تبع آن، مشکلات و معضلات باشید. اما، توقع داریم در ایجاد این پل ارتباطی، پیش قدم شده و راه را برای همفکری و همکاری متقابل، هموار سازید. همین…