اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر داریون ساعت 18 امروز معارفه و در اصل فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. بهانه نوشتن این مطلب هم همین آغاز به کار اعضای شورای جدید شهر داریون است. در این مجال ضمن تشکر از فعالیتهای انجام شده توسط شورای سوم تحلیلی کوتاه داریم بر نوع تفکر و ترکیب […]

اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر داریون ساعت 18 امروز معارفه و در اصل فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

بهانه نوشتن این مطلب هم همین آغاز به کار اعضای شورای جدید شهر داریون است. در این مجال ضمن تشکر از فعالیتهای انجام شده توسط شورای سوم تحلیلی کوتاه داریم بر نوع تفکر و ترکیب بندی شورای اسلامی چهارم شهر داریون.

بر اساس اعلام فرمانداری شیراز نفرات زیر به ترتیب به عنوان پنج عضو اصلی شورای شهر داریون معرفی شده اند: داریوش شکری،  کامران خورشیدی،  مریم جهاندیده داریونی،  طیبه مردانه و  علی اکبر فاتحی دیندارلو.

بر اساس شنیده های خبرنگاران داریون نما در این ترکیب پنج نفره داریوش شکری و علی اکبر فاتحی دیندارلو که هر دو در دانشگاه آزاد داریون مشغول به کار هستند تفکراتی همسو دارند.

در آن سو مریم جهاندیده داریونی و طیبه مردانه نیز دیدگاه هایی شبیه به هم دارند. و به نظر می رسد کامران خورشیدی-دیگر عضو شورا-تفکری مستقل داشته و متمایل به دو گروه دیگر نباشد.

به عنوان مثال شنیده می شود در رایزنی انتخاب شهردار جدید داریون خانمها مردانه و جهاندیده قصد دارند یک گزینه محلی را انتخاب کنند. فردی که شنیده می شود از فرهنگیان قدیمی داریون است.

از آن طرف خبر می رسد داریوش شکری و علی اکبر فاتحی بر روی یک گزینه غیر بومی که ظاهرا در کارهای عمرانی تخصص دارد اتفاق نظر دارند.

در میان این دو گروه به نظر می رسد نقش کامران خورشیدی تعیین کننده است زیرا با توجه به رای مساوی هر دو گروه، رای خورشیدی است که می تواند در انتخاب شهردار جدید داریون تاثیرگذار باشد.

به هر حال مطالب بالا تحلیلی کوتاه و تنها بر اساس شنیده ها بود. اما ما آرزو می کنیم شورای جدید با وحدت و همدلی بتوانند کارهایی انجام دهند و تصمیم هایی بگیرند که در نهایت به نفع مردم مظلوم شهر داریون باشد.