همانگونه که می دانید پنج شنبه همین هفته 28 شهریورماه  ساعت 9 صبح مراسم دومین زادروز سایت داریون نما در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت داریون برگزار می شود. به اطلاع تمام داریونی های عزیز می رسانیم که به جهت رعایت برخی مسایل و جلوگیری از دلخوری های احتمالی هیچ گونه دعوتنامه […]

همانگونه که می دانید پنج شنبه همین هفته 28 شهریورماه  ساعت 9 صبح مراسم دومین زادروز سایت داریون نما در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت داریون برگزار می شود.

به اطلاع تمام داریونی های عزیز می رسانیم که به جهت رعایت برخی مسایل و جلوگیری از دلخوری های احتمالی هیچ گونه دعوتنامه ای برای این مراسم به اشخاص داده نشده،تنها مسوولین اداراتی که مد نظر بوده اند آن هم به دلیل بحث حقوقی بودن آن و رعایت سلسله مراتب اداری دعوتنامه دریافت کرده اند.

نتیجه اینکه سایت داریون نما مال شماست. خود شما میزبان هستید و میزبان هم دعوتنامه نمی خواهد.

برای این مراسم برنامه های خوبی داریم که امیدواریم به یاری خدا به خوبی انجام شود.

منتظرتان هستیم.

در ادامه طرح اصلی پوستر مراسم دومین زادروز داریون نما به همراه متن دعوتنامه منتشر می شود.

شما که این دعوتنامه را می خوانید به آنهایی که اینترنت در دسترس ندارند هم اطلاع دهید.

به نام آفریننده قلم…

سرکار خانم/جناب آقای…

هم زیستی مسالمت آمیز بندگان، به همراه احترام و عشق ورزی به هم دگر، می تواند نوید دهنده ی صلح و آرامش فراگیر و جهان شمول باشد و در هنگام بروز مشکلات، یاری رساندن به نوع، از وظایفی است که مرزی نمی شناسد و آدمی در پی اثبات انسانیت خویش ، باید به این همه، وفادار بماند و در همه حال، دوست دار و غم خوار انسان ها باشد. و ما داریون نمایی ها، بر این ایمان و اعتقاد و باوریم که این فضای مجازی، در این راستا گام بر می دارد.

 بر این اساس، داریون نما، به عنوان اولین پایگاه رسمی، خبری-تحلیلی منطقه داریون، در کمال افتخار و امتنان از شما دعوت می نماید تا در مراسم دومین زاد روز داریون نما، روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۸، ساعت 9 صبح واقع در داریون-مجتمع فرهنگی گل های باغ نبوت شرف حضور یابید.

از دل و جان، شرف صحبت جانان غرض است

غرض این است و گرنه دل و جان، این همه نیست

تحریریه سایت داریون نما