ماه مهر ماه بازگشایی مدارس در راه است . دانش آموزان با اشتیاق فراوان برای پایان این روزهای آخر تابستان و بازگشایی مدارس لحظه شماری می کنند اما متاسفانه دانش آموزان منطقه داریون گاهی حتی تا دو ماه از سال تحصیلی چشم به راه معلم می مانند اما آیا در سال تحصیلی جدید باز هم […]

ماه مهر ماه بازگشایی مدارس در راه است . دانش آموزان با اشتیاق فراوان برای پایان این روزهای آخر تابستان و بازگشایی مدارس لحظه شماری می کنند اما متاسفانه دانش آموزان منطقه داریون گاهی حتی تا دو ماه از سال تحصیلی چشم به راه معلم می مانند اما آیا در سال تحصیلی جدید باز هم این تراژدی تلخ تکرار می شود ؟

آیا مسوولین آموزش و پرورش می توانند این قول را به دانش آموزان داریونی بدهند که مشکلات و کمبودهای سنوات قبل تکرار نشود ؟ این سوالی است که ذهن دانش آموزان و اولیاء آنها را به خود مشغول کرده است . مسوولین آموزش و پرورش چه تدابیری اندیشه اند؟