مصطفی شیروانی یکی از کاربران علاقمند و فعال سایت داریون نما نام خود را به عنوان طراح چهارمین پوستر دومین زادروز داریون نما ثبت کرد. این عزیز ظاهرا قرار است پوستر دیگری نیز برای داریون نما طراحی کند. در ادامه پوستر طراحی شده توسط وی را مشاهده می کنید.

مصطفی شیروانی یکی از کاربران علاقمند و فعال سایت داریون نما نام خود را به عنوان طراح چهارمین پوستر دومین زادروز داریون نما ثبت کرد.

این عزیز ظاهرا قرار است پوستر دیگری نیز برای داریون نما طراحی کند.

در ادامه پوستر طراحی شده توسط وی را مشاهده می کنید.