شنیده می شود که: اخیرا تعدادی افراد کلاه بردار و سود جو با اسکناس ها و چک پول های تقلبی  اقدام به خرید از مغازه های شهر داریون می نمایند . این افراد ناشناس  با چاپ اسکناس های پنچاه و یکصد هزار ریالی و همچنین چک پول های پانصد هزار ریالی  به مغازه های سطح […]

شنیده می شود که: اخیرا تعدادی افراد کلاه بردار و سود جو با اسکناس ها و چک پول های تقلبی  اقدام به خرید از مغازه های شهر داریون می نمایند .

این افراد ناشناس  با چاپ اسکناس های پنچاه و یکصد هزار ریالی و همچنین چک پول های پانصد هزار ریالی  به مغازه های سطح داریون مراجعه کرده و اقدام به خرید یا خرد کردن چک پول های جعلی می پردازند و موجبات ضرر و زیان کسبه شهر را فراهم می کنند .