شنیده می شود که:بالاخره بعد از گذشت یک ماه از بازگشایی مدارس کلاس ششم ابتدایی یکی از مدارس شهر داریون صاحب معلم شد. این کلاس ششم در طول این مدت معلم نداشت و دانش آموزان در این یک ماه از تمام دروس عقب افتاده اند.الان هم که معلم آمده است باید با شتاب بیشتری تدریس […]

شنیده می شود که:بالاخره بعد از گذشت یک ماه از بازگشایی مدارس کلاس ششم ابتدایی یکی از مدارس شهر داریون صاحب معلم شد.

این کلاس ششم در طول این مدت معلم نداشت و دانش آموزان در این یک ماه از تمام دروس عقب افتاده اند.الان هم که معلم آمده است باید با شتاب بیشتری تدریس کند که پرواضح است دانش اموزان در یادگیری دچار مشکل می شوند .

انشااله که در سالهای آینده آموزش و پرورش ناحیه 4شیراز و نمایندگی داریون قبل از شروع سال تحصیلی فکری به حال این مسئله کنند .در هر حال خبر خوشحال کننده ای بود!
لازم به ذکر است که بعد از روی کار آمدن نظام جدید آموزش و پرورش (6-3-3)کمبود معلم در مقطع ابتدایی مشهود است.