خبرنگار:روح الله قربانی| استقبال باشکوه داریونی ها از شهید گمنامی که در عملیات والفجر 8 در منطقه فاو به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

خبرنگار:روح الله قربانی|

استقبال باشکوه داریونی ها از شهید گمنامی که در عملیات والفجر 8 در منطقه فاو به درجه رفیع شهادت نائل آمد.