خبرنگار:مجتبی ظهرابی| جلسه این هفته شورای اسلامی شهر داریون بصورت غیر علنی برگزار می شود به گزارش داریون نما طی تماس تلفنی با داریوش شکری رییس شورای اسلامی شهر داریون،وی از تشکیل جلسه این هفته شورا در روز چهارشنبه ۱۷مهرماه در محل شهرداری داریون اما بصورت غیر علنی و بدون حضور خبر نگار داریون نما […]

خبرنگار:مجتبی ظهرابی|

جلسه این هفته شورای اسلامی شهر داریون بصورت غیر علنی برگزار می شود
به گزارش داریون نما طی تماس تلفنی با داریوش شکری رییس شورای اسلامی شهر داریون،وی از تشکیل جلسه این هفته شورا در روز چهارشنبه ۱۷مهرماه در محل شهرداری داریون اما بصورت غیر علنی و بدون حضور خبر نگار داریون نما خبر داد.