نمی دانم چند ماه از تعیین دو تیم فینالیست مسابقات فوتبال جام ولایت داریون یادواره مرحوم جهانی می گذرد. اما این را می دانم و یقین دارم که هیچ کجا وقتی دو تیم فینالیست مشخص می شوند برگزاری فینال بازیها این همه به درارا نمی کشد. نمی دانم آخر مگر چه مشکلی بر سر راه […]

نمی دانم چند ماه از تعیین دو تیم فینالیست مسابقات فوتبال جام ولایت داریون یادواره مرحوم جهانی می گذرد.

اما این را می دانم و یقین دارم که هیچ کجا وقتی دو تیم فینالیست مشخص می شوند برگزاری فینال بازیها این همه به درارا نمی کشد.

نمی دانم آخر مگر چه مشکلی بر سر راه برگزاری فینال این بازی هاست.

پول جوایز نیست؟! که اگر اینگونه باشد باید تاسفی بزرگ خورد و به مسوولین این مسابقات یک خسته نباشید جانانه گفت!

اگر هم مشکل چیز دیگری است که لطفا آن را رسانه ای کنند تا همه بدانند.