جلیل زارع| چه قدر از هم غافلیم !؟ اصلا هم دیگر را نمی شناسیم ! درد هم را نمی فهمیم ! در دهکده ی جهانی داریون نما زندگی می کنیم و از حال هم بی خبر ! احساس سحر را از لابلای حرفهاش نمی فهمیم ! از اول تا آخر مراسم دومین زاد روز داریون […]

جلیل زارع|

چه قدر از هم غافلیم !؟ اصلا هم دیگر را نمی شناسیم ! درد هم را نمی فهمیم ! در دهکده ی جهانی داریون نما زندگی می کنیم و از حال هم بی خبر ! احساس سحر را از لابلای حرفهاش نمی فهمیم ! از اول تا آخر مراسم دومین زاد روز داریون نما حضور داره و نظاره گر جنب و جوش ما، ولی نمی بینیمش، دیده نمیشه ! ایلماه با ما حرف می زنه، درد دل می کنه، از سال های بی قراریش میگه، ولی نمی شناسیمش، نمی فهمیمش! سروش کیه !؟ یه پسر دبیرستانی پر جنب و جوش و پر از حس شاعرانه !؟ یا پسری تیز بین و کنجکاو!؟ عاشق دوچرخه سواری؟ شوخ و بذله گو و در عین حال صریح اللهجه!؟ عاشق پدر و مخصوصا مادر !؟ دیگه چی !؟ واقعا کیه !؟ چرا نتونست تو مراسم باشه؟ علی زارع چه حسی داره وقتی میره با خونواده ی شهدا مصاحبه می کنه؟

یوسف بذرافکن برای چی این همه یاد نیکان می کنه؟ ارج زاده این روزا چه طوری تنهاییش رو پر می کنه؟ مختاری از چی رنج می بره؟ کرمدار چی تو ” بوی بهشت” دیده که این همه خاطره رو رقم میزنه؟ چرا شیوا و سپیده و آزاده این قدر به دنبال حل مشکلات طایفه حوا هستند؟ اصلا این روزا آزاده کجاست؟ درس و مشقش زیاده یا دنبال تحقیق و تفحصه؟ ستاره توی آسمون داریان چی دیده که مفتون و شیفته اش شده؟ داریون با احمد عیسایی خوش چه کار کرده که این هم احساس و دلتنگی و عشق به وطن رو نمی تونه حساب و کتاب کنه؟ داریونی از چی رنج میبره؟ نازنین چرا این قدر ورزش دوسته و نقاد؟ چرا تا تصادفی در جاده ی شیراز داریون رخ میده، مسلم فرو میریزه؟

حامد روز دار با چه هدف و انگیزه ای از داریون نما میگه؟ چی تو داریون نما دیده که براش وقت میذاره و بهش عشق می ورزه؟ قربانی برای چی این همه عکس میگیره؟ ظهرابی توی گزارشهاش دنبال چیه؟ خانم دکتر لیلا بذرافکن و خانم دکتر ظهرابی برای چی با این همه مشغله به داریون نما فکر می کنن؟ مهندس شجاعی چرا برای سایت وقت میذاره؟ دکتر سپهری برای چی داریونی ها رو حمایت می کنه؟ دوست کیه؟ هم محلی و هم شهری و هم وطن و …… چرا این قدر برای زادگاهشون دل می سوزونن؟

خواهر ها برای چه هدف والی به آب و آتیش زدن و وارد دنیای پر درد سر شورا شدن؟ با تجربه هامون چرا دیگه کم تر میل دارن پا به میدون بذارن؟ هوشنگ قنبری برای چی داریون و داریون نما را به دیگرون معرفی می کنه؟ anti666 چرا و با چه هدفی این اسم رو به یدک میکشه؟ چه رمز و رازی تو این اسم با مسمی و پر از مفهوم دیده؟ هادی شکری از راه دور به چه عشقی وارد سایت میشه؟ چرا یکی بی هیچ توقعی برای داریون نما فیلم میسازه و دیگری پوستر؟ پارسا هم زحمت می کشه. حالا دیگه شما بگید !

از خیر اندیش، زهیر، حسین، محمد، پیربوآ، دانش آموز، جمشید، ad612، کاربر، کوروش، حافظ داریونی، کامبیزها، موسی، ابطحی،و…. و…. و….. .بیش تر فکر کنیم عزیزان! هم دیگر را بیش تر بشناسیم ! حس و حال هم رو بفهمیم؟ و در یک کلام: بیا تا قدر هم دیگر بدانیم / که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم /چو مومن آینه مومن یقین شد/ چرا با آینه ما روگرانیم ?!