عبدالله کاظمی| خواستم فقط یک کامنت بگذارم اما مطلب مهمتر از اینها بود آخه دو سه روزیه مشهدم . خواستم اگه بتونم لااقل دلای شما رو هم تا در باب الجواد (ع) بیارم .  تا با هم اذن دخول بخونیم. نمیدونم دل شما از کدوم صحن به زیارت ضریح امام رئوف پرمیکشه. خوشا بحال اون […]

عبدالله کاظمی|

خواستم فقط یک کامنت بگذارم اما مطلب مهمتر از اینها بود آخه دو سه روزیه مشهدم .
خواستم اگه بتونم لااقل دلای شما رو هم تا در باب الجواد (ع) بیارم .  تا با هم اذن دخول بخونیم.


نمیدونم دل شما از کدوم صحن به زیارت ضریح امام رئوف پرمیکشه.

خوشا بحال اون دلایی که کبوتر این حرمن اگه دلتون تکون خورد اگه هوایی شد ما رو هم ….