جلیل زارع| با عرض معذرت از جنابان آقایان ” داریون نما ” و ” رئیس شورا ” . جسارت بنده رو ببخشید و جدی نگیرید. فقط یه طنزه. همین ! خیلی هم با عجله و بدون وزن و ردیف و قافیه و از این چیزا که من سر در نمیارم نوشته شده. این به اون […]

جلیل زارع|

با عرض معذرت از جنابان آقایان ” داریون نما ” و ” رئیس شورا ” . جسارت بنده رو ببخشید و جدی نگیرید. فقط یه طنزه. همین ! خیلی هم با عجله و بدون وزن و ردیف و قافیه و از این چیزا که من سر در نمیارم نوشته شده. این به اون در ! بازم ببخشید .
……………………………………………………………

عمو یادگار !
خوابی یا بیدار؟

روزگار اومد !
پر بار اومد !

با صدای چی؟
به قول کی؟

با صدای زنگ ساعتا
به قول داریون نما

تیک تیک ساعت میاد
شیر میاد و خط میاد

اگه شیر بیاد؟
عمو دیر میاد !

اگه خط بیاد؟
غلط میاد !

غلط، غلط، غلوطه !
زیر درخت توته !

یک و دو و سه
حالا وقتشه

الو، الو !
گوشت و پلو !

اونجا کجان؟
داریون نمان !

میدونی کیم؟
نه ! نه ! نه !

من شکریم !
به ! به ! به !

شکری جونم کجایی ؟
کی پیش ما میایی؟

بیام چکار ؟
آدم بیکار !

نشستی داریون نما !
می بری آبروی ما !

همچون و همچین می کنی !
شهردار، تعیین می کنی !

کج بشین و راس بگو !
هر چی دلت خواس بگو !

نصف شبی بی کاری ؟
نظر سنجی می ذاری ؟

یکی میگه که بومیه !
من می دونم که اون کیه !

اسمش نیار می لرزم !
ا کل پوسی می ترسم !

ا کل پوسی یارمه !
نومزاد پارسالمه !

اون یکی میگه وای خدا !
بازم غیر بومی میا !

خدا اون روز نیاره !
غیر بومی بیاره !

السون و ولسون !
شهردارو زود برسون !

پیاده یا سواره !
شورا، شهردار نداره !

این خبر ویژه چیه ؟
آقای روزگار کیه ؟

کی گفته روزگار میاد ؟
اون آدم بی کار میاد ؟

حالا بیا بالا غیرتی
ورش بدار یواشکی !

بهانه دست زارع
نده بازم دوباره !

نذار کلاغ خبر شه !
از داریون به در شه !

بره به شهر تهرون !
به پایتخت ایرون !

بشینه قار قار کنه !
زارع رو بیدار کنه !

زارع اگر بیدار شه !
بیدار شه، دست به کار شه،

طنز مینویسه دوباره
شورشو در میاره !

پس نگو فردا میاد !
بگو اگر باد بیاد !

افقی یا عمودی !
شهردار میاد به زودی !