عکس ها:روح الله قربانی|   حضور چشمگیر خواهران در مراسم دومین زادروز داریون نما.در این عکس جهاندیده و مردانه دو عضو شورای اسلامی شهر داریون نیز دیده می شوند.                

عکس ها:روح الله قربانی|

 

حضور چشمگیر خواهران در مراسم دومین زادروز داریون نما.در این عکس جهاندیده و مردانه دو عضو شورای اسلامی شهر داریون نیز دیده می شوند.

 

 

 

استاد بهمن پگاه راد نویسنده برتر کشور در حوزه نوجوانان

استاد بهمن پگاه راد نویسنده برتر کشور در حوزه نوجوانان

 

مجید آباد دارنده نشان برتر طراحی گرافیک استان فارس-طراح پوستر مراسم زادروز داریون نما

مجید آباد دارنده نشان برتر طراحی گرافیک استان فارس-طراح پوستر مراسم زادروز داریون نما

 

بهزام هوشیار ازمسوولان ناحیه 4 اموزش و پرورش

بهزام هوشیار ازمسوولان ناحیه 4 اموزش و پرورش

 

جمعی از گروه برگزار کننده

جمعی از گروه برگزار کننده

 

جلیل زارع در حال عرض خیرمقدم

جلیل زارع در حال عرض خیرمقدم