به گزارش  خبرگزاری فارس: به گقته محمدحسن اسدی بنابر آخرین قولی که سازمان سنجش آموزش کشور داده است شنتایج آزمون شهرداری شیراز باید تا یک هفته دیگر اعلام شود. اسدی افزود: به موجب قراردادی که سازمان سنجش با سازمان شهرداری‌ ها دارد، از زمان برگزاری آزمون  شهرداری شیراز طی 3 ماه باید نتایج اعلام شود. معاون اداری و مالی شهردار […]

به گزارش  خبرگزاری فارس: به گقته محمدحسن اسدی بنابر آخرین قولی که سازمان سنجش آموزش کشور داده است شنتایج آزمون شهرداری شیراز باید تا یک هفته دیگر اعلام شود.

اسدی افزود: به موجب قراردادی که سازمان سنجش با سازمان شهرداری‌ ها دارد، از زمان برگزاری آزمون  شهرداری شیراز طی 3 ماه باید نتایج اعلام شود.

معاون اداری و مالی شهردار شیراز در ادامه گفت: با توجه به اینکه آزمون استخدام شهرداری شیراز 14 تیر ماه امسال برگزار شد باید تا 14 مهر ماه جاری نتایج اعلام شود.

اسدی افزود: در مورد فروش اوراق مشارکت قطار شهری سال گذشته 120 میلیارد تومان توسط شورا مصوب شد که شهرداری مراحل کار را مورد پیگیری قرار داد اما بانک مرکزی ایراد گرفت و به سبب مغایرت با قانون با آن مخالفت کرد.

این مسئول شهرداری شیراز ابراز داشت: استفاده قطار شهری‌های سراسر کشور از فروش و انتشار اوراق مشارکت در سال جاری در بودجه کل کشور در نظر گرفته شده که شهرداری شیراز نیز دوباره این کار را به جریان انداخت.

اسدی اضافه کرد: امسال امید داریم از محل فروش و انتشار اوراق مشارکت برای سازمان قطار شهری بخشی از اجرای پروژه را تامین مالی کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: برای پروژه‌ های شهرداری نیز طبق مصوبه شورا قرار بر این است که در دور سوم انتشار، 190 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شود.

اسدی در پایان گفت: هم اکنون در فرایند اوراق مشارکت به دنبال آن هستیم که پروژه‌های مربوطه را تعریف کنیم که اگر مانند روال سال‌های گذشته عمل شده و اجازه انتشار نهایی توسط بانک مرکزی داده شود بتوانیم تا پایان سال اوراق سال 92 شهرداری شیراز را نیز به فروش برسانیم.