تا کنون 620 نفر در نظر سنجی بومی یا غیر بومی بودن شهردار داریون شرکت کرده اند. به گزارش داریون نما از دهم مهرماه تا کنون که سایت داریون نما درباره شهردار داریون و اینکه شهردار این شهر بهتر است بومی باشد یا غیر بومی؟ نظرسنجی برگزار کرده تا ساعت 9 و 30 دقیقه امروز […]

تا کنون 620 نفر در نظر سنجی بومی یا غیر بومی بودن شهردار داریون شرکت کرده اند.

به گزارش داریون نما از دهم مهرماه تا کنون که سایت داریون نما درباره شهردار داریون و اینکه شهردار این شهر بهتر است بومی باشد یا غیر بومی؟ نظرسنجی برگزار کرده تا ساعت 9 و 30 دقیقه امروز یکشنبه 14 مهرماه 620 نفر در این نظر سنجی شرکت کرده اند که تا کنون از این تعداد افراد شرکت کننده در نظرسنجی، 383 رای(62درصد آرا) موافق شهردار بومی و 237 رای(38 درصدآرا) موافق شهردار غیر بومی هستند.

گفتنی است این نظرسنجی کماکان ادامه دارد و کاربران محترم می توانند با مراجعه به صفحه اول سایت داریون نما (بالای صفحه سمت چپ) در این نظرسنجی شرکت کنند.