در این عکس سمت راست داریوش شکری رییس جدید و سمت چپ ناصر شرفی رییس قدیم شوری اسلامی شهر داریون را مشاهده می کنید. لطفا نطرتان را درباره این عکس در بخش دیدگاه ها بنویسید.  

در این عکس سمت راست داریوش شکری رییس جدید و سمت چپ ناصر شرفی رییس قدیم شوری اسلامی شهر داریون را مشاهده می کنید.

لطفا نطرتان را درباره این عکس در بخش دیدگاه ها بنویسید.