ایلماه شایسته| راستش مدتی ست که داریون زندگی نمی کنم ، ولی برای دیدار خانواده گاهی به داریون می آیم باعث تاسفه که با وجود فاصله نزدیک داریون نسبت به مرکز استان و علی الخصوص وجود این همه مسافر داریون – شیراز و بالعکس هنوز مسافران نه در شیراز و نه در داریون جایگاه مناسبی نداشته […]

ایلماه شایسته|
راستش مدتی ست که داریون زندگی نمی کنم ، ولی برای دیدار خانواده گاهی به داریون می آیم
باعث تاسفه که با وجود فاصله نزدیک داریون نسبت به مرکز استان و علی الخصوص وجود این همه مسافر داریون – شیراز و بالعکس هنوز مسافران نه در شیراز و نه در داریون جایگاه مناسبی نداشته و در هر دو مکان بایستی مدتی بایستند نه جای نشستنی ، نه عزتی و نه احترامی
چند مدت پیش که می خواستم با تاکسی به داریون بیایم در مثلا” ایستگاه تاکسی واقع در آرامگاه سعدی ، شاهد دعوای دوتا از راننده ها بودم که در کمال ناباوری جلو زن و بچه مردم به همدیگر حرفهای نامناسبی  می زدند.

حال مسئله چه بود؛تنها سر سوار کردن مسافر،خیلی ناراحت شده و تاسف خوردم که اینطور بایستی جلو اهالی سعدی سرشکسته می ایستادم تا دعوا تمام شده سوار یکی از ماشینها شوم

با خود گفتم آخرین بار است از این تاکسی ها استفاده می کنم ولی آیا امکان دارد به خاطر یک مشت انسان … آدم قید خانواده و محل خود را بزند
اگر ما به خودمان احترام نگذاریم از دیگران نباید توقع احترام داشته باشیم
چه اشکال داره چند ایستگاه با سرپناه در چند قسمت داریون و یکی هم در شیراز جهت رفاه حال مردم فهیم داریون احداث شود؟
به امید اقدام مسئولین و اینکه بزودی نظاره گر پیشرفت داریون و داریونی باشیم