آخرین نتیجه نظرسنجی سایت داریون نما درباره انتخاب شهردار آینده داریون و اینکه شهردار آینده این شهر بومی باشد یا غیر بومی به نتیجه جالبی رسیده است. به گزارش داریون نما تا ساعت 21 جمعه شب(سوم آبان ماه)2677 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند که از این تعداد 1501 رای یعنی 56 درصد شرکت […]

آخرین نتیجه نظرسنجی سایت داریون نما درباره انتخاب شهردار آینده داریون و اینکه شهردار آینده این شهر بومی باشد یا غیر بومی به نتیجه جالبی رسیده است.

به گزارش داریون نما تا ساعت 21 جمعه شب(سوم آبان ماه)2677 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند که از این تعداد 1501 رای یعنی 56 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر غیر بومی بودن شهردار آینده داریون نظر داشته اند.

همچنین1176 رای یعنی43.9 شرکت کنندگان در این نظرسنجی دوست دارند شهردار آینده داریون بومی باشد.

شایان ذکر است این نظر سنجی تا زمان انتخاب شهردار جدید داریون ادامه دارد.