میگویند باران که می زند بوی “خاک” بلند می شود … اما اینجا باران که می زند بوی “خاطره ها” بلند می شود… **************************************** باران رحمت الهی طی دو روز گذشته به منطقه داریون زیبایی خاصی بخشید. عکسها:روح الله قربانی|    

میگویند باران که می زند بوی “خاک” بلند می شود …
اما اینجا باران که می زند بوی “خاطره ها” بلند می شود…

****************************************

باران رحمت الهی طی دو روز گذشته به منطقه داریون زیبایی خاصی بخشید.

عکسها:روح الله قربانی|