دکتر سیمین سپهری| زن جوان دست کودکش را کشید و با زدن یک توسری او را برای معاینه روی صندلی نشانید .  مشکل کودک سرماخوردگی مختصری بود که داروی لازم تجویز کردم ولی علائم اشکار سوء تغذیه که در مادر وبچه آشکار بود مرا به آن واداشت تا کمی هم وضعیت خوراک خوردن بچه و […]

دکتر سیمین سپهری|

زن جوان دست کودکش را کشید و با زدن یک توسری او را برای معاینه روی صندلی نشانید .  مشکل کودک سرماخوردگی مختصری بود که داروی لازم تجویز کردم ولی علائم اشکار سوء تغذیه که در مادر وبچه آشکار بود مرا به آن واداشت تا کمی هم وضعیت خوراک خوردن بچه و سبد غذایی خانواده سوال  و در صورت لزوم توصیه ها یی برایش داشته باشم .

 زن آهی کشید و گفت ، هرچی  باشه  (داشته باشیم )می خوریم . شوهر من معتاد است و کار وشغل معینی هم ندارد . از طرف خانواده هم به ما کمکی نمی شود . ما در منزل مادر شوهرم زندگی می کنیم ، اوبین نوه هایش فرق میگذارد و به آنها که وضع مالی خوبی دارند احترام میگذارد ، دوستشان دارد ولی به من وبچه ام وحتی پسر خودش بی مهری می کند .

همیشه میگوید کی میشه از دست شما خلاص شوم .از مادر خودش هم نالید که بچه مرا به عنوان نوه قبول ندارد وپیوسته میگوید طلاق بگیر . اما من نمیخوام یک زن مطلقه و حرف دهن مردم باشم . از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان شوهرم  رو هم دوست دارم او روز هایی که کار گیرش نمیاد گریه میکند و احساس میکنم که دلش میخواد به زندگی برگردد ولی کسی کمکمان نیست ودرمانده شده ایم .

 من به عنوان پزشک خانواده میدانم که درمان هر بیماری  (جسمی یا روحی )را باید درون خانواده دید .  چه بخواهیم ویا نخواهیم خانواده، یعنی همه ی افراد بیمار ، سالم ، معتاد و…. مشکلات مربوط به هم که مسقیم وغیر مستقیم از هم اثر میپذیرند .  همانطور که جوانان در مقابل پدر ومادر وسالخوردگان خانواده مسئولند ، پدر ومادر هم حتی اگر وضعیت مالی قابل قبولی هم نداشته باشند در مقابل زندگی بچه ها و نوه و نتیجه ها مسئولند که حداقل محبتشان را از آن ها دریغ نکنند .

  خانه و خانواده یک  فضایی  معنوی است ، که در آن ارزش های اخلاقی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و اسباب رشد و تعالی انسان ها  به وجود می آید. خانواده، ها نباید  چتر عطوفت و مهرشان را از سر زوج های جوان و کم تجربه و کم درامد  ولو (معتاد و ..) بر دارند . شاید این کودکان که امروز با دیده حقارت به ان ها  نگاه می کنیم  با تربیت و آموزش درست، در باروری استعدادها یشان بتوانند افرادی موفق باشند و موجبات افتخار خانواده را فراهم کنند .

 از طرف دیگر مفهوم خانواده در ایثار وگذشت ، مودت وهمدلی همه ی اعضای آن معنی می یابد . بدیهی است که در  خانواده اي كه در آن بندگي حضرت حق و ايثار در راه خدا نصب العين همه افراد باشد  ،همه خودشان را در قبال فرد ناتوان و بیمار مسئول میدانند . اگر بنای خانواده ها  بر اساس تفاهم، احترام متقابل، شخصيت بخشيدن به همسر و فرزندان، پیر وجوان و  مشاركت، تعاون، همدلي و باشد ،  شاهد خانواده  هایی سالم و متعادل هستیم  كه در آن حريم حرمت افراد پاس داشته مي شود و نيازهاي عاطفي، رواني زيستي و حياتي به خوبي و به درستي پاسخ داده مي شود.
اين روز بر را تمامي خانواده ها  و کاربران محترم سایت  تبریک میگویم و  از خداوند سلامت وسعادت همگان را طلب میکنم .