خبرنگار:علی مختاری| تیم فوتبال شهدای دودج  در یک بازی دوستانه برابر امید تربرجعفری با نتیجه دوبرصفر شکست را پذیرا شد.  تیم شهدای دودج در غیاب چند بازیکن تاثیرگذار خود نظیر مهدی مختاری ،حسین زارعی و هادی زارعی نتوانست در برابر تیم مهمان خودنمایی کند و بدین ترتیب مغلوب حریف قدرتمند خود شد. تیم تربری به […]

خبرنگار:علی مختاری|

تیم فوتبال شهدای دودج  در یک بازی دوستانه برابر امید تربرجعفری با نتیجه دوبرصفر شکست را پذیرا شد.
 تیم شهدای دودج در غیاب چند بازیکن تاثیرگذار خود نظیر مهدی مختاری ،حسین زارعی و هادی زارعی نتوانست در برابر تیم مهمان خودنمایی کند و بدین ترتیب مغلوب حریف قدرتمند خود شد.
تیم تربری به رهبری رحمان جوکار بازی قابل قبولی را به معرض نمایش گذاشت و با دادن پاس های بلند و کوتاه به دفعات مدافعان دودجی رابه زحمت انداختند که نتیجه آن گل دقیقه 20مصطفی جوکار بود.
با شروع نیمه دوم تیم دودجی به رهبری مجید زارعی و حاج کمال زارعی ،با فرا خواندن چند بازیکن تازه نفس سعی کرد هافبکهای مهمان  را از کار بیندازد و تا حدودی هم موفق بود اما در دقیقه 60 زمانی که تیم امید تربر در زمین خود عقب نشسته بود در یک ضد حمله و  از روی یک غفلت بازیکنان دودج ،توسط مصطفی جوکار به گل دوم رسید .
در واپسین لحظات بازی ،تیم شهدا که بازی را باخته بود با حملات پراکنده و نه چندان خطرناک سعی داشت گل های خورده را جبران کند ولی موفق به این کار نشد و سرانجام این بازی با همین نتیجه به پایان رسید.
قضاوت این دیدار دوستانه بعهده علی مختاری به کمک کاظم زارعی و امید زارعی بود.