خبر ویژه ای به دستمان رسیده است. لطفا توجه بفرمایید: چهل روز از سال تحصیلی می گذرد معلمان تدریس را شروع کرده اند و دانش آموزان با نحوه ی تدریس معلم آشنا شده اند. برنامه کلاسی مدرسه با وجود تمام سختی ها و کمبود معلم و نیرو ریخته شده است و در اختیار دانش آموزان […]

خبر ویژه ای به دستمان رسیده است. لطفا توجه بفرمایید:

چهل روز از سال تحصیلی می گذرد معلمان تدریس را شروع کرده اند و دانش آموزان با نحوه ی تدریس معلم آشنا شده اند. برنامه کلاسی مدرسه با وجود تمام سختی ها و کمبود معلم و نیرو ریخته شده است و در اختیار دانش آموزان گذاشته شده است .در همین اثنا اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز با مدرسه تماس می گیرد و می گوید که باید دو دانش آموزان دو کلاس را ادغام کرده و یک کلاس تشکیل دهید چون به نرم کلاسها رعایت نشده است!
چند روز پی گیری مدیر و معاون و… راه به جایی نمی برد و اداره زیر بار نمی رود . از هفته ی آینده باید ادغام شود و راهی ندارید!


حالا شما فرض کنید چطور می توان برنامه ی مدرسه را دوباره تغییر داد تمام دبیران در روزهای دیگر در مدارسی دیگر کلاس گرفته اند و عملا دست کادر اجرایی مدرسه بسته .تازه خدا به فریاد دانش آموزی برسد که باید با شیوه ی معلم جدید دوباره خو بگیرد!
ضمنا لازم به ذکر است در مدارس متوسطه ی داریون در بیشتر دروس از معلم غیر تخصصی استفاده شده است و تغییر برنامه واقعا هرج و مرجی پیش می آورد و همه بدانید که دود آن هم مستقیما به چشم دانش آموزان می رود.

 داریون نما:دست گل اداره محترم ناحیه 4 شیراز درد نکند با این برنامه ریزی اش،اصلا کدام دیوار کوتاه تر و بهتر از دیوار دانش آموزان مظلوم داریون؟