تحریریه پایگاه خبری-تحلیلی داریون نما| **ماده 15 از فصل اول قانون شوراهای اسلامی کشور می گوید:”جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاء اصلي رسميت‌ مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه مي‌باشد.” این ماده قانونی بدان معنی است […]

تحریریه پایگاه خبری-تحلیلی داریون نما|

**ماده 15 از فصل اول قانون شوراهای اسلامی کشور می گوید:”جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاء اصلي رسميت‌ مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه مي‌باشد.”

این ماده قانونی بدان معنی است که در جلسات علنی شورای اسلامی شهر نه تنها خبرنگاران بلکه تمام مردم نیز می توانند هرگاه بخواهند در جلسات شورا شرکت کنند و از نزدیک فعالیت کسانی که به آنها رای داده ا ند را ببینند.

متن کامل قانون شوراهای اسلامی شهر را می توانید در سایت شورای نگهبان اینجا بخوانید.

**چندی پیش مدیر کل دفتر امور شهری استانداری فارس از لزوم حضور خبرنگاران در جلسات علنی شوراهای اسلامی سخن به میان آورد.

متن بخشی از سخنرانی وی را بخوانید:”حضور خبرنگاران به عنوان نماینده افکار عمومی در جلسات علنی شوراهای شهر و روستا لازم است، شوراها باید در کارهای خود تشریک مساعی داشته باشند و از نظرات مردم، معتمدان و متخصصان در امور اجرایی استفاده کنند.

 از جمله اصول شوراها  پاسخگو بودن آنهاست .با توجه به اینکه اصل بر علنی بودن جلسات شورا است برخی اعضای شوراها خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند و لازم است شورای شهر گزارش کار خود را به مردم ارائه دهد.”

متن کامل سخنان مدیرکل دفتر شهری استانداری فارس را می توانید در خبرگزاری فارس اینجا بخوانید.

حال با توجه به نکته های بالا سخن ما با داریوش شکری است. رییس جوان شورای اسلامی شهر داریون.

نمی دانیم آقای شکری آیا جایگاه قانونی خود را به عنوان رییس شورا می داند؟

نمی دانیم وی بر اساس کدام قانون نیازی به حضور خبرنگار در جلسات شورای شهر نمی بیند؟

 این مشخص است که اگر جلسات شورا غیر علنی باشد خبرنگاران نمی توانند در آن شرکت کنند مانند جلسه دو هفته پیش که به خبرنگار داریون نما اعلام شد جلسه غیر علنی است و خبرنگار ما هم شرکت نکرد و هیچ اعتراضی هم نکردیم. اما آیا چنین پاسخی که گفته اید:”نیازی به حضور خبرنگار در جلسات شورا نیست” درست است؟

داریون نما به عنوان تنها رسانه رسمی منطقه داریون و نماینده افکار عمومی همشهریان داریونی،این برخورد رییس شورای اسلامی شهر داریون را ضمن این که توهین به مجموعه خود می داند آن را در چارچوب قانون نیز نمی بیند.

این کار رییس شورای اسلامی شهر داریون بر خلاف ماده 15 فصل اول قانون شوراها است.

توجه شکری را دوباره به سخنان مدیرکل دفتر شهری استانداری فارس جلب می کنیم.:”

کشتکار با بیان اینکه حضور خبرنگاران به عنوان نماینده افکار عمومی در جلسات علنی شوراهای شهر و روستا لازم است، بیان کرد: شوراها باید در کارهای خود تشریک مساعی داشته باشند و از نظرات مردم، معتمدان و متخصصان در امور اجرایی استفاده کنند.

وی از جمله اصول شوراها را پاسخگو بودن آنها دانست و ابراز داشت: با توجه به اینکه اصل بر علنی بودن جلسات شورا است برخی اعضای شوراها خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند و لازم است شورای شهر گزارش کار خود را به مردم ارائه دهد.”

ما برای اطمینان حتی با پرویز کهندل رییس امور شوراهای دفتر شهری استانداری فارس  نیز تماس گرفتیم. وی به نامه شماره 6241/16957/92/7 اشاره کرد که طبق آن حضور مستمعین و مشخصا خبرنگاران در جلسات علنی شورا مجاز است.

نکته آخر آن که هر چند طبق قانون حضور خبرنگار خود را در جلسات علنی شورای شهر حق طبیعی مردم و افکار عمومی می دانیم اما قبول کنید که وقتی رییس شورا نمی خواهدخبرنگار ما در جلسات  شورا شرکت کند ما هم نمی توانیم به وظیفه و رسالت خبری خود عمل کنیم.

خوب است اعضای محترم شورای شهر داریون به این سوال پاسخ گویند که: مگر هدف شما جز رضایت مردم داریون است. مگر شما جز برای خدمت به مردم آمده اید که حالا می خواهید جلسات شورا بدون خبرنگار برگزار شود؟

مگر داریون نما دنبال کدام سود و منفعت برای خود است؟ مگر خدایی نکرده داریون نما تاکنون خواسته ای از شورای شهر داشته؟

نکند اعضای محترم شورای شهر داریون گمان می کنند ما برای شرکت در این جلسات دنبال سود و منفعت شخصی خود هستیم؟

اگر اینگونه فکر می کنند که خدا گواه است نه تنها چنین نیست که حتی این کار جز هزینه برای ما چیز دیگری ندارد که البته آن هم فدای مردم عزیز منطقه داریون و از این لحاظ هیچ منتی نیست.

حال قضاوت با مردم و کاربران عزیز. هرگاه عزیزان شورا تصمیم گرفتند و صلاح دیدند  ما در خدمتشان هستیم تا به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کنیم .

حال تا چه قبول افتد و چه در نظر آید….