احمد عیسایی خوش| بجای مقدمه هرچند مدتی از انتخابات شوراها گذشته وشهردار داریون هنوز انتخاب نشده با این حال بنده دوست داشتم بواسطه موضوع پایان نامه ام که در رابطه با شهرداریها بود  زودتر از اینها به موضوع شهرداری واداره شهری بپردازم اما متاسفانه مشغله کاری این اجازه را نصیبم نکرد تا اینکه  نظر سنجی […]

احمد عیسایی خوش|

بجای مقدمه

هرچند مدتی از انتخابات شوراها گذشته وشهردار داریون هنوز انتخاب نشده با این حال بنده دوست داشتم بواسطه موضوع پایان نامه ام که در رابطه با شهرداریها بود  زودتر از اینها به موضوع شهرداری واداره شهری بپردازم اما متاسفانه مشغله کاری این اجازه را نصیبم نکرد تا اینکه  نظر سنجی انجام شده سایت در خصوص انتخاب شهردار بومی یا غیر بومی ودیدگاه آقای  اسماعیل یاری فر ودیدگاههای مطرح شده پیرامون آن ترغیبم کرد تا نکاتی را در خور وسع بیان کرده وآموخته های  تعلیم وتجربه ام را معروض دارم.

1-داره امور شهرداریها از زمانی که شهرهای اروپا از قرن 11 الی 14 وسعت یافته ومستقل شده اند توسط انجمن های انتخابی اداره میشد. واین اداره به سمت عدم تمرکز از دولتهای مرکزی ودخالت هر چه بیشتر مردم در اداره امور سوق یافت.امروزه چون مسئولان شهری منتخب مردم هستند باید اولا در اصلاح امور رفاهی تمام مردم شهر اقدام کنند وبه عنوان نماینده در رفع حوائج اختصاصی موکلان خود بکوشند.وخط مشی ونظرات شخصیت های محلی وملی را مورد توجه قرار داده وبرای حسن جریان امور واطمینان از صحت برنامه ها وسهولت اجرای آن به هر طریق ممکن اقدام کنند.

2-نگرش نوین دنیای امروز به گسترده تر شدن وظایف شهرداریها به عنوان نهادهای مدنی محلی وعمومی است. وبخش از وظایفی را که بر عهده دولتهاست بر عهده میگیرند.شهرداریهای نوین تنها پیمانکار نیستند که تنها به فعالیتهای عمرانی بپردازند بلکه به عنوان موسسات مدنی برخواسته از مردم موظفند در جهت توسعه پایدار انسانی گام بردارند.بنابراین دیدگاههای نظری جدید ونیز تحولات علمی در کشورهای مختلف همگی به گسترش حیطه عمل شهرداریها در جهت تحقق اصول نظری مدیریت شهری نوین تاکید دارند.

3-یکی از عواملی که بر شکل گیری حسابداری دولتی از دیر باز تاکنون تاثیر داشته پذیرش اصل اعمل کنترل عمومی بر مصرف منابع مالی است.بدلیل رابطه غیر داوطلبانه فراهم کنندگان منابع مالی ومصرف کنندگان ،مسئولیت پاسخگویی در حیطه مالی یکی دیگر از نظریه هایی است که به طور گسترده در حیطه اداره امور عمومی رشد یافته وبر آن تاکید میگردد.

4-شهرداریها در دنیای جدید به عنوان حکومتهای محلی شناخته شده که همانند دولتها دارای قوه مقننه ،مجریه وقضائیه می باشد.قوه مجریه در مقابل دریافت منابع وانجام پرداختها در مقابل قوه مقننه وقضائیه به مردم پاسخگو است وابزار مهم این پاسخگویی نیز گزارشگری مالی است.نهادهای نظارتی نیز که برعملکرد قوه مجریه نظارت دارند سازمانهای بازرسی ودیدان محاسبات است.

5-موراد فوق شمه ای از دیدگاههای  جدیدی است که نسبت به اداره امور شهرداریها وجود دارد واداره امور شهر از جنبه هیا مختلف علمی رشد یافته وابزار سودمندی رابرای اداره شهر در اختیار گزارده است.

6- بدین ترتیب انتخاب مسئول اداره امور شهری باید بر اساس داشتن کیفیت های لازم ومنجمله تسلط بر اداره امور ونظریات جدید در خصوص اداره امور شهری ومزیت های ذاتی مدیریتی  است .رشد وتوسعه همه جانبه علم باعث شده تا هریک از افراد در زمینه خاصی تبحر یافته وامکان جامع الاطراف بودن واتکاء به شیخوخیت از بین رفته است

زمانی حل وفصل امور بویژه در محلات واجتماعات انسانی  بر عهده بزرگان هر محله بود وامروزه تصور چنین امری محال است .

مخلص کلام

با تمام احترامی که برای آقای اسماعیل  یاری فر وسایر دوستان قائلم به نظر اینجانب انتخاب شهردار اصلح هیچ ارتباطی با بومی بودن یا نبودن ندارد و.اصلا وارد کردن بحث به وادی طایفه گری وقومیت تاریک کردن صحنه برای منتخبانی است که قرار است بجای مردم در منصه تصمیم، فرد  شایسته ای را برگزینند.داشتن یک چک لیست از معیارهای مورد نیاز برای کسی که قرار است اداره امور شهر به او واگذار شود وطرح چارچوب برای توانایی های وی یکی از وظایف منتخبین است وهمگان باید به هر طریق ممکن امکان مشاوره برای تعیین این معیارها را برای آنان فراهم کنیم . به عبارت دیگر در جهت روشنگری معیارها حرکت کنیم بجای اینکه هدف وآدرس را مشخص نماییم.

دنیای رو به رشد امروز پر از اختراعات واکتشافاتی است که ما حتی عاجز از خواندن لیست  اختراعات هستیم ولاجرم سیل جهانی شدن واضمحلال خرده فرهنگ ها را به تماشا نشسته ایم .بدین ترتیب کوفتن بر طبل بومی بودن یا نبودن شاید صدایی جز برای آزار دادن گوشها نداشته باشد تا صوتی برای آرامش دلها.چه بسا غیر بومی متخصصی که باید بر قدومش گل ریخت تا از وجودش استفاده کنیم ،کسی که توانسته با داشتن توانایی های اکتسابی وذاتی خود مسیر موفقیت را طی کند .امروزه تعهد در درون تخصص نهفته است ومتخصصی که مدارج تخصص را به درستی طی کرده لاجرم پله های تعهد را نیز پیموده است واخلاق حرفه ای خود را رعایت خواهد کرد.

اگر ما ابزار لازم برای نظارت وکنترل را درست وبجا طراحی کرده ومسئولیت را به درستی واگذار نماییم انتخاب درست ما به بار خواهد نشست .چه بسا داریونیهایی که در مناسب دیگر به حق ،قانونی ومنطقی  بر صدر نشسته اند اما هر گز شایسته صدر نشینی اداره شهر نباشند  وشهردار به حق ،قانونی ومنطقی یک غیر بومی باشد.معیارها ی صحیح ابزارهای  انتخاب درست ما هستند.