با همکاری سازمان انتقال خون استان فارس شهروندان داریونی در اقدامی خداپسندانه 43 هزار سی سی خون خود را به نیازمندان اهداء کردند. گفتنی است اكثر افراد مراجعه كننده برای اهدا خون از جوانان بودند  که اين مهم باعث دلگرمي كاركنان سازمان انتقال خون شده بود  .

با همکاری سازمان انتقال خون استان فارس شهروندان داریونی در اقدامی خداپسندانه 43 هزار سی سی خون خود را به نیازمندان اهداء کردند.
گفتنی است اكثر افراد مراجعه كننده برای اهدا خون از جوانان بودند  که اين مهم
باعث دلگرمي كاركنان سازمان انتقال خون شده بود  .