خبرنگار:علی زارع| تیم والیبال نوجوانان داریون در یک بازی دیدنی در رقابتهای والیبال نوجوانان شیراز که در سالن ورزشی شهید دستغیب   برگزار می شود توانست تیم خانه والیبال شیراز را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد. اسامی تیم والیبال نوجوانان داریون: 1-ابراهیم خورشیدی 2-کریم بذرافکن 3-محمد زارع 4-محمد بلاغی 5-سعید بذرافکن 6-علی آقاجانزاده […]

خبرنگار:علی زارع|

تیم والیبال نوجوانان داریون در یک بازی دیدنی در رقابتهای والیبال نوجوانان شیراز که در سالن ورزشی شهید دستغیب   برگزار می شود توانست تیم خانه والیبال شیراز را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد.
اسامی تیم والیبال نوجوانان داریون:
1-ابراهیم خورشیدی
2-کریم بذرافکن
3-محمد زارع
4-محمد بلاغی
5-سعید بذرافکن
6-علی آقاجانزاده
7-حامد جهاندیده
8-محمد امین سهرابی
9-سهیل بلاغی
10-حسین امیدواری
مربی :علی بذرافکن