احتمالا باید تا حالا جناب خواجه اهل راز،حافظ شیرازنیزاز ماجرای بحث و اختلاف سایت داریون نما با رییس شورای شهر داریون مطلع شده باشد چه،تا همین امشب تلفنهای بسیاری از دوستان محترمی به بنده شده که همه بر محور این اختلاف بوده است. ماجرا مشخص است. شکری رییس شورای شهر داریون به دلایل غیرقانونی خواهان […]

احتمالا باید تا حالا جناب خواجه اهل راز،حافظ شیرازنیزاز ماجرای بحث و اختلاف سایت داریون نما با رییس شورای شهر داریون مطلع شده باشد چه،تا همین امشب تلفنهای بسیاری از دوستان محترمی به بنده شده که همه بر محور این اختلاف بوده است.

ماجرا مشخص است. شکری رییس شورای شهر داریون به دلایل غیرقانونی خواهان عدم حضور خبرنگار داریون نما در جلسات شورای شهر شده است. او البته پا را از این هم فراتر نهاده و ضمن این که چند تهمت نثارمان کرده حتی تهدیدمان هم کرده که شما دنبال مقاصدی هستید و و اگر باز هم به نوشتن مطالب خود درباره شورای شهر ادامه دهید افشاگری می کنم و چنین و چنان…

 خوب ما هم جوابش را دادیم و از او خواستیم هرچه از ما، در چنته دارد رو کند؛ مردومردانه. از او خواستیم تهمت هایش را(تشویش ،ضربه به وحدت و..) ثابت کند.

از او خواستیم هرچه از ما دارد بگوید. همانگونه که در مطلب قبلی هم نوشتیم حرفهای او بر علیه ما، بار حقوقی دارد. یعنی این که ما می توانیم با استدلال به قانون آن را پی گیری کنیم. به هر حال او به یک مجموعه فرهنگی چنین حرفهایی زده است.

قصد داشتیم چندبار دیگر نیز با نوشتن سلسله مطالبی از او بخواهیم آنچه دارد درباره ما بگوید. و بعدا ادامه ماجرا را پی گیری کنیم. اما طی این چند روز گذشته آن قدر تماس تلفنی داشتیم که به نوعی از کار بی کار شدیم!

دوستانی که همه بزرگوارند و در این جا از هیچ کدامشان نامی نمی برم. با بنده تماس داشتند و از من می خواستند این بحث را ادامه ندهیم. نکته جالب آنکه اغلب آنان حق را به ما می دهند اما از ما توقع دارند دیگر این بحث را ادامه ندهیم تا رییس جوان شورای شهر بتواند با فکری راحت به اداره امور بپردازد.

راستش حرفهای شکری برای ما سنگین بود. و سنگین است. اما به احترام همین دوستانی که ذکرشان رفت و هم این که دیگر به همه ثابت شد که رییس شورا چیزی در چنته ندارد که بخواهد درباره سایت داریون نما بیان کند. این بحث را همین جا تمام می کنیم.

مهم برای ما قضاوت مردم فهیم است که طی این چند روز بر ما روشن شد و بخشی از آن را می توانید در دیدگاه های سایت ببینید.

رییس شورا هم بداند که یک معذرت خواهی بزرگ به مجموعه سایت داریون نما بدهکار است.

نکته:با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید … 

تحریریه سایت داریون نما