عکسها:روح الله قربانی| همایش شیرخوارگان حسینی روز گذشته همزمان با سراسر کشور در محل مصلای نماز جمعه داریون نیز برگزار شد.  

عکسها:روح الله قربانی|

همایش شیرخوارگان حسینی روز گذشته همزمان با سراسر کشور در محل مصلای نماز جمعه داریون نیز برگزار شد.