یوسف بذرافکن| گویا هنوز صدای اذان او در گوش مردم ایزدخواست طنین انداز است ، مسجد را آب و جارو می کرد و با اذان دلنشین خود مومنین را به سوی بهترین کارها و فلاح و رستگاری دعوت می کرد مسجد .منزل جایگاه او بود ،خوش رو ومهربان بود ، از یاد خدا غافل نمی […]

یوسف بذرافکن|
گویا هنوز صدای اذان او در گوش مردم ایزدخواست طنین انداز است ، مسجد را آب و جارو می کرد و با اذان دلنشین خود مومنین را به سوی بهترین کارها و فلاح و رستگاری دعوت می کرد مسجد .منزل جایگاه او بود ،خوش رو ومهربان بود ، از یاد خدا غافل نمی شد ، تقریبا در تمام مراسم مذهبی حاضر بود .

از خدا و معصومین علیهم السلام برای مردم سخن می گفت ومردم را امر به معروف و نهی از منکر می کرد .اهل دنیا و زرق و برق آن نبود و به خانه خدا دل خوش کرده بود .فرزندانش را هم مذهبی تربیت کرده بود یکی از فرزندانش را به حوزه فرستاده بود تا مبلغ دین خدا باشد.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مسجد فعالیت داشت ، در همه تظاهرات مردم بر علیه رژیم شاهنشاهی شرکت می کرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در فعالیت های انقلابی حضوری فعال داشت و همیشه یار و یاور انقلاب اسلامی و پیروصدیق رهبری بود . حجت الاسلام شیخ حبیب عابدی در مراسم ارتحال ایشان خاطراتی را از آن مرد خدا و نیک مرد روزگار ما نقل می کرد . خدایش رحمت فرماید .